Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Ondřej Mikula Objevem roku hudebních cen Vinyla

zdroj: ČTK

Náš student Ateliéru Time-based Media, Ondřej Mikula alias Aid Kid, se během včerejšího vyhlašování pátého ročníku hudebních cen Vinyla stal Objevem roku.

Gratulujeme!

Medium Loci

Netradiční putovní projekt studentů ateliéru Fotografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Papírna Plzeň
Vernisáž: 4. 2. 2016 v 18 h.
Výstava: 5. 2. – 18. 3. 2016.
Denně: 10–19 h.
Dernisáž: 18. 3. v 17 h.

→ pozvánka

Jan Krtička: Jako Rašómon

Jan Krtička: Jako Rašómon

Výstava 10.2.-19.3. 2016 / vernisáž 9.2. 2016 v 18h.

Galerie G99, Dům umění města Brna, Brno.

→ pozvánka

EDICE FUD / Novinky 2015

Přehled knižních novinek roku 2015 z EDICE FUD

Provoz velkoformátového tisku během klauzur ZS 2015/2016

→ Aktuální informace k provozu velkoformátového tisku během klauzur ZS 2015/2016.

Obhajoby klauzurních prací zimního semestru 2015/2016

Obhajoby klauzurních prací v zimním semestru 2015/2016 proběhnou na FUD UJEP 9. 2. – 10. 2. 2016.

Harmonogram obhajob

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářského studia proběhne na FUD UJEP
ve dnech 16. 2. – 18. 2. 2016.

Domácí práce se přijímají dne 16. 2. 2016 v jednotlivých ateliérech od 8,30 hodin do 10,30 hodin, v budově Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, Pasteurova 9 (Kampus).

Podrobný harmonogram přijímacích zkoušek včetně čísel místností najdete vyvěšen ve vestibulu školy v den započetí přijímacího řízení, tj. 16. 2. 2016.

Na pomezí / výstava, sympozium

VÝSTAVA 5. 2. – 4. 3. 2016 / vernisáž 4. 2. v 18h
Galerie Školská 28, Fotograf Gallery a galerie Ex Post
čeští, islandští a norští umělcí (za FUD Pavel Mrkus, Robert Vlasák)

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM 5. – 6. 2. 2016
Sympozium zkoumá provázanost globalizované společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a nevládními iniciativami v České
republice, na Islandu, v Norsku a v dalších evropských zemích.

pozvánka

Přijímací řízení do magisterského studia na FUD UJEP - Přihlášky do 29. 2. 2016

Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2015/2016 je možné podávat do 29. 2. 2016. Toto neplatí pouze pro studijní obor Kurátorská studia, která mají tento termín až 31. 3. 2016.

Více k informací k magisterskému přijímacímu řízení
E-přihláška ke studiu

Přijímací řízení do magisterského studia v oboru Kurátorská studia na FUD UJEP - Přihlášky do 31. 3. 2016

Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia ve studijním oboru Kurátorská studia na FUD UJEP v akademickém roce 2016/2017 je možné podávat do 31. 3. 2016.

E-přihláška ke studiu

Já v tvém věku

Galerie Koridor Vás srdečně zve na zahájení výstavy Já v tvém věku...

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 26. ledna 2016 v 17:00 v Galerii Koridor (spojovací chodba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem). 

Výstava potrvá do 28. února 2015.

Vystavující: Tereza Fulierová (PF UJEP v Ústí n. L., Katedra výtvarné kultury), Fátima Khaledová (VUT v Brně, ateliér Intermédií), Marie Meixnerová (PdF UP v Olomouci, Katedra výtvarné výchovy), Michaela Režová (VŠUP v Praze, ateliér Animace), Daniela Šrámková (FUD UJEP v Ústí n. L., ateliér Fotografie).

Těšíme se na Vaši návštěvu.

→ pozvánka | → tisková zpráva

Jiří Bartůněk: Minulost je Past

Samostatná výstava Jiřího Bartůňka v Galerii Emila Filly.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 27. 1. 2016 v 18h,
úvodní slovo pronese kurátorka výstavy Eva Mráziková, vystoupí Jiří Imlauf.

Výstava trvá do 24. února 2016.

pozvánka → tisková zpráva → událost

Elektrická víková pec

Se začátkem nového roku 2016 mají studenti Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem možnost využívat novou elektronickou víkovou pec, která je umístěna v dílně sklářského ateliéru. Realizaci tohoto projektu podpořila Nadace ČEZ.

Pro bližší informace o jejím využití se prosím obraťte na vedení ateliéru Sklo.

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí

Kurz figurální kompozice a kresby aktu a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost.

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2015/2016 Kurz kresby a figurální kompozice a Kurz modelování a prostorové tvorby v programu celoživotního vzdělávání.

Více informací →

Jiří Žák: Mateřské město

Výstava vítěze Ceny EXIT 2015, pořádané Fakultou umění a designu UJEP, v Galerii Kostka pražské Meetfactory.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 21. 1. 2016 v 19 hodin.
Výstava potrvá do 7. února.

pozvánka → událost

Karolína Kopřivová, Pavel Kopřiva: Bez hranic

V Sun Gallery lázeňského komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech bude v sobotu 16. ledna 2016 v 16 hodin zahájena výstava skla Karolíny a Pavla Kopřivových.

Výstava trvá do 18. 3. 2016.

tisková zpráva → pozvánka

Ateliér Digitální média na mezinárodních přehlídkách

Ohlasy MFDF Jihlava 2015 v Bruselu

Videa Petry Sklenářové, absolventky ateliéru Digitální média, která byla součástí její diplomové práce, byla vybrána pro Ohlasy MFDF Jihlava v Bruselu, Nova Cinema, 8. 1.-21. 2. 2016

web → program

London Short Film Festival 2016

Jakub Korselt, student ateliéru Digitální média, představí svojí animaci Pioneer v rámci sekce MicroMacro Film – A Cosmonaut’s Trip, 12. 1. 2016

web

Soutěž na návrh vizuální podoby internetových stránek FUD UJEP

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje soutěž na návrh vizuální podoby internetových stránek.

→ Vyhlášení soutěže
→ Příloha k vyhlášení soutěže

Kontaktní osoba pro dotazy:
MgA. Aleš Loziak
e: ales.loziak@ujep.cz
t: +420 777 779 001

Young Package 2016

Vyhlášen 21. ročník mezinárodní soutěže obalového designu Young Package.

Papírový odpad tvoří zhruba 25 % domovního odpadu a nelze recyklovat do nekonečna. Proto jsme zvolili takové téma, které může množství obalu v odpadu zmenšit a zároveň přinese spotřebitelům další využití – PACKAGE UNLIMITED.

Soutěžící se mohou registrovat pomocí online registračního formuláře na stránkách mlady-obal.cz, a poté zasílají své práce poštou na adresu organizátora.
Deadline pro zaslání soutěžních prací je 25. března 2016.

web

Erasmus+ / výsledky 1. kola VŘ na LS15/16

Studijní stáže
Pracovní stáže

Ediční činnost pro rok 2015

Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2015

Vyhodnocení vnitřních grantů 2015

Vnitřní granty 2015

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 1/2015 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 1/2015 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011