Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Přednášky doktorandů 2. ročníku

Ve středu 8. dubna 2015 se v aule č. 537 od 11 hodin uskuteční první řada přednášek doktorandů 2. ročníku. 

  • MgA. Jakub Konupka – Experiment s digitálním tiskem 
  • MgA. Aleš Loziak – Industrializace fotografie 
  • Tetsu Onari – „Process of Creation“ – Understanding the value of the time of „Art-ing!“

Prodloužení termínu podávání přihlášek do 31. 3. 2015 - Navazující magisterské studium

Uchazeči o navazující magisterské studium mohou podávat přihlášky až do 31. 3. 2015. V případě komplikací s podáváním elektronické přihlášky se obracejte na studijní oddělení FUD UJEP.

Více k informací k magisterskému přijímacímu řízení
E-přihláška ke studiu

Přijímací řízení do magisterského studia v oboru Kurátorská studia na FUD UJEP - Přihlášky do 31. 3. 2015

Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia ve studijním oboru Kurátorská studia na FUD UJEP v akademickém roce 2015/2016 je možné podávat do 31. 3. 2015.

E-přihláška ke studiu

REKTORSKÉ VOLNO

Na pátek 3. dubna 2015 vyhlašuje rektor UJEP pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů prezenční formy studia rektorské volno.

Cena EXIT 2015

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 7. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských výsokých uměleckých škol (se studijním programem "výtvarná umění").

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže (ve výši 30.000 Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2016 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha.

EXIT 2015

→ bližší informace o ceně EXIT 2015 → FB stránka
PŘIHLÁŠKA

Schůzka s diplomanty FUD UJEP

Informační schůzka s diplomanty se uskuteční ve středu 1. 4. 2015 v 15 hodin v aule č. 536. Diplomanti budou seznámeni s důležitými termíny a dokumenty týkajícími se podoby bakalářské a diplomové práce, zveřejňování závěrečných prací ve stag, plagiátorství atd.

doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium

Rezidenční ateliér v Armaturce

Kulturní fabrika Armaturka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení pro jednotlivce i skupiny pro období 13. 4. až 31. 12. 2015.

Uzávěrka přihlášek 29. 3. 2015.

Zájemci o rezidenční ateliér zašlou své CV, portfolio a motivační dopis na zikmundova@armaturka-usti.cz.

výzva

51 odstínů šedi

Skupinová výstava studentů ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s netradiční koncepcí není lacinou senzací. Ani sentimentální klišé ani staromilské pojetí a rozhodně žádná paralela s populárním literárním kýčem. 51 odstínů šedi představuje výběr originálních autorských přístupů práce s tradiční analogovou černobílou fotografií.

Výstava probíhá v Galerii D9 v Praze do 1. 5. 2015. Vernisáž 31. března v 17 hodin.

Vystavují: Lenka Balounová, Tereza Bonaventurová, Alžběta Kočvarová, Michal Kozák, Ladislav Kyllar, Pavel Matoušek, Jáchym Myslivec, František Svatoš, Daniela Šrámková
hosté výstavy jsou vedoucí ateliéru Fotografie prof. Ing. Pavel Baňka a odborná asistentka MgA.Silvie Milková, Ph.D.

událost

Nikdy nebylo lépe

Výstavní projekt Nikdy nebylo lépe, je prezentací ateliéru Performance na Fakultě umění a designu University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záměrem projektu je představení tohoto ateliéru pod vedením doc. Jiřího Kovandy, ve kterém se studenti věnují různým médiím. Na výstavě proto najdete prostorové instalace, objekty, ale také fotografie, video a v neposlední řadě performance.

Na výstavě je prezentován vždy jeden zástupce z každého ročníku a jeho umělecké dílo, včetně doktorandského studia. V expozici pak nechybí dílo samotného vedoucího ateliéru Jiřího Kovandy a jeho asistentek ateliéru (současné asistentky Ivany Zochové a asistentky Blanky Kirchner).

Výstava probíhá v Galerii AVU v Praze do 16. 4. 2015. Vernisáž výstavy proběhne 31. března v 19 hodin.

Vystavují: Kristýna Daňková, Josef Schorm, Elena Pecenová, Lucia Vasiľová, Berta Holoubková, Jiří Pitrmuc, Veronika Schmidtová, Lucie Štíchová, Anna Zemanová, Jakub Machek, Kristýna Pozlerová, Kateřina Soukupová, Otýlie Diatková, Kristýna Manková, Margareta Turčínová, Iva Pasecká, Markéta Souhradová, Eva Myroniuková, Barbora Čápová, Štefan Pecko, Lenka Soukupová, Helena Račková, Nela Ungerová, Petra Viltová, Alicia Torres Simón, Aleš Loziak, Blanka Kirchner, Ivana Zochová, Jiří Kovanda

tisková zpráva → událost

Robert Vlasák: Otevřeno/Zavřeno

Robert Vlasák, odborný asistent ateliéru Přírodní materiály, od středy 25. 3.  vystavuje ve střekovské Buňce. Robertova práce je charakteristická využíváním fyzikálních jevů a precizním technickým řešením. To bývá podtrženo specifickým humorem a ironií. Ve středu od 17.00 se můžete přijít podívat na instalaci pracující s vnímáním veřejného prostoru a galerie Buňky jako takové. 

Výstava potrvá do 26. 4. 2015.

událost

Na Hranici

Na hranici

Mezioborová prezentace: Na hranici – interpretace divočiny z pohledu umění a vědy → 16.04. v 18:00

27. 03. — 24. 04. 2015

Kurátoři: Miloš Šejn, Tomáš Černý, Pavel Storch
Zahájení → čtvrtek 26. 03. v 18:00

pozvánka

Jak využívat práva duševního a průmyslového vlastnictví pro rozvoj své firmy

Společnost CzechInvest pořádá seminář "Jak využívat práva duševního a průmyslového vlastnictví pro rozvoj své firmy", který se bude konat 16. 4. 2015 v PB-Centru na Mírovém náměstí.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace. V případě zájmu se, prosím, zaregistrujte nejpozději do 10. 4. 2015 e-mailem na adresu: marketa.zelenkova@czechinvest.org.

Open call /// Festival Kůra

Festival KŮRA 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu, jenž se již potřetí uskuteční v areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře a zahradách Galerie Středočeského kraje GASK od 7. do 9. května 2015.

Výzva je otevřena pro umělce i širokou veřejnost napříč uměleckými žánry. Hledáme projekty, které se vztahují k tématu Krásný nový svět, jež je dramaturgickým rámcem letošního ročníku.

Výzva je otevřena do 31. 3. 2015.

výzva → web

Breaking Out Of Dilemma

THE ART OF URBAN PRACTICE

Participating Artists:
Pavel Beneš & Michaela Labudová with Studio of Visual Design (FAD/UJEP), Pravdoliub Ivanov, Ales Kachlík & Tomáš Sákra, Blanka Kirchner, Pavel Kopřiva with Studio of Interactive Media (FAD/UJEP), Richard Loskot, Mjölk, Pavel Mrkus, Anna Musilová, Jindřiška Sokolová

Curated by:
Michal Koleček & Zdena Kolečková

Vernisáž v pátek 13. března 2015 ve 20 hodin.

Výstava probíhá v Rotor Centre for Contemporary Art, Volksgartenstraße 6a, 8020 Graz, Austria do 22. 5. 2015.

web

Výchozí pozice

Jakub Cabalka & Jakub Červenka, Aleš Čermák, Petr Dub, Kristýna Fuksová, Markéta Jáchimová, Aleš Loziak, Petr Malina, Libor Novotný, Natalie Perkof, Jan Pfeiffer, Michaela Spružinová, Johana Střížková, Viktor Valášek

Výstava Výchozí pozice, která představí kurátorskou hru a souhru nad současným uměním. Výběr děl, definovaný jednoduchým klíčem – nové promýšlení média a formy, vedený kurátorkami Lenkou Sýkorovou a Romanou Veselou, které mají jasně vyhraněnou a jednoduše rozlišitelnou oblast svého zájmu, bude po čtrnácti dnech doplněn o pohled Kariny Kottové zaměřený na zintenzivnění zprostředkování výstavy a uměleckých děl divákovi. Na začátku dubna převezme kurátorskou štafetu Jan Krtička, který se přesahy do kurátorství zabývá ve své umělecké tvorbě.

Zahájení ve středu 11. března 2015 v Galerii Emila Filly. Výstava trvá do 15. 4. 2015.

pozvánka → tisková zpráva → událost

RALLY

Výstava Ateliéru Design keramiky FUD UJEP v Galerii Pro design v kulturní fabrice Armaturka.

Vernisáž výstavy ve středu 11. března. Výstava trvá do 15. 4. 2015.

web → tisková zpráva

SKLIZENO²

Výběr klauzurních prací studentů FUD UJEP za zimní semestr 14/15.

Vystavují: Martina Cejpová, Berta Holoubková, Alžběta Kočvarová, Barbora Kropáčková, Jakub Nitsche

Vernisáž výstavy ve středu 11. března. Výstava probíhá v Malé galerii kulturní fabriky Armaturka do 15. 4. 2015.

web → tisková zpráva

Mladá česká fotografie opět vítězí!

V letošní celoevropské soutěži FEP Emerging Talent Award 2014 (FETA), určené pro mladé talentované tvůrce, se celkovým vítězem stal Marek Štim, absolvent ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie, FUD, UJEP. Je to již druhé vítězství mladé české fotografie v této dva roky trvající celoevropské soutěži! Čestná uznání letos obdrželi studenti z Belgie, Itálie, Německa a Velké Británie. Ceny byly předány v italském Terstu, 1. 3. 2015, v Opeře Giuseppe Verdiho.

Soutěž pořádá Federace evropských fotografů (FEP), se sídlem v Bruselu. Za Českou republiku je spoluorganizátorem soutěže Asociace profesionálních fotografů ČR.

Více o výsledcích soutěže na: http://www.europeanphotographers.eu/students.

Soutěž PROPOJENÝ SVĚT

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

DEADLINE odevzání je 30. 9. 2015

podmínky soutěže a přihláška

Young Package 2015

Vyhlášen 20. ročník soutěže Young Package / Mladý obal. Tématem výročního ročníku je "Všechno nejlepší!".

Uzávěrka registračního formuláře je 27. března 2015 ve 13 hodin.

propozice

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011