Lucie Růžičková

lucka.ruza@seznam.cz

Koberec, trička, knihy. Veškeré ruchy, které analogová televize dokáže samovolně vyprodukovat, můžeme považovat za její vlastnosti. Zároveň se jedná o vizuální zkušenost, na kterou je člověk zvyklý, jelikož nastává právě v situaci, kdy televize nefunguje správně. Nejčastějšími příčinami je poruchový či nesprávně nastavený vstup/výstup televize. Veškeré jevy, jako jsou kostičkování obrazu, zrnění, černobílé pruhování obrazovky nebo nevhodná barevná shoda jsou taktéž doprovázeny specifickým zvuky. Tyto obrazové “chyby” mě inspirovaly k vytvoření instalace, jež reflektuje jiné zpracování digitálního obrazu v analogové sféře. To, co vidí divák na obrazovkách, považuje za důsledek nějakého problému a chyby. Ovšem teprve postupně, při důslednějším sledování dokáže odhalit, že obraz není generován, ale jedná se o jakousi nápodobu chybového zobrazení, která vznikla poněkud kuriosní cestou, a to snímáním obyčejných předmětů (koberec, řada knih, komínek složených triček) na video, kdy svoji roli při snímání sehrál pohyb stativu nebo objektivu atd. Celá instalace je nenápadná. Televize i DVD přehrávače byly do tmavého prostoru jen položeny, okolo byla spousta kabelů a ovladačů k jednotlivým přístrojům. Divák mohl přemýšlet, zda se jedná o instalaci nebo jen odložené nefunkční přístroje. Stejně tak způsob zobrazení špatného signálu vnesl určitou dávku nejistoty a rozehrál úvahy o důvěryhodnosti v to, co vidíme.

Kancelář. Kancelářský prostor je místem pro jasně vymezená pravidla a typické předměty, jež disponují konkrétním využitím a jednotícími znaky. Instalací otevírám absurdní situaci reálně neuskutečnitelných pohybů jednotlivých komponentů pracovní plochy. Administrativní předměty společně utvářejí mysteriózní efekty, jejichž tvarová i zvuková souhra narušuje právě kancelářský stereotyp. Pohyb každého kancelářského zařízení je podřízen jeho tvaru a reálně vykonávané činnosti.

Lucie Růžičková, Klauzury 2014/2015 LS
Lucie Růžičková, Klauzury 2014/2015 LS

Veškeré ruchy, které analogová televize dokáže samovolně vyprodukovat, můžeme považovat za její vlastnosti. Zároveň se jedná o vizuální zkušenost, na kterou je člověk zvyklý, jelikož nastává právě v situaci, kdy televize nefunguje správně. Nejčastějšími příčinami je poruchový či nesprávně nastavený vstup/výstup televize. Veškeré jevy, jako jsou kostičkování obrazu, zrnění, černobílé pruhování obrazovky nebo nevhodná barevná shoda jsou taktéž doprovázeny specifickým zvuky. Tyto obrazové “chyby” mě inspirovaly k vytvoření instalace, jež reflektuje jiné zpracování digitálního obrazu v analogové sféře. To, co vidí divák na obrazovkách, považuje za důsledek nějakého problému a chyby. Ovšem teprve postupně, při důslednějším sledování dokáže odhalit, že obraz není generován, ale jedná se o jakousi nápodobu chybového zobrazení, která vznikla poněkud kuriosní cestou, a to snímáním obyčejných předmětů (koberec, řada knih, komínek složených triček) na video, kdy svoji roli při snímání sehrál pohyb stativu nebo objektivu atd. Celá instalace je nenápadná. Televize i DVD přehrávače byly do tmavého prostoru jen položeny, okolo byla spousta kabelů a ovladačů k jednotlivým přístrojům. Divák mohl přemýšlet, zda se jedná o instalaci nebo jen odložené nefunkční přístroje. Stejně tak způsob zobrazení špatného signálu vnesl určitou dávku nejistoty a rozehrál úvahy o důvěryhodnosti v to, co vidíme.

► 2 Photos

 

 

Společné výstavy:

2016 Art Dialog – Meziprostory, Výstava je výsledkem mezinárodního sympozia studentů a pedagogů vysokých uměleckých škol, Sýpka Klenová, Klenová
2016 Propojený svět – Život ve městě budoucnosti, Galerie TAČR, Praha (2. místo v rámci soutěže pořádané Technologickou agenturou ČR, v kategorii vysokých uměleckých škol)