Marek Lovětínský

marek.lovetinsky@email.cz

Marek Lovětínský, Klauzury 2017/2018 ZS
Marek Lovětínský, Klauzury 2017/2018 ZS

Jednotlivá videa ukazují soubor kulatých magnetů, které jsou na dřevěné desce z počátku poskládány tak, aby ležely blízko sebe, ale přitom se nedotýkaly a neovlivňovaly. Postupem času dochází k deformaci počátečního obrazce mým osobním zásahem za cílem vytvořit z počátečního nespojitého obrazce pokud možno nejspojitější kus magnetické hmoty. Toto dílo se zabývá vytvořením modelové situace zobrazující v abstraktním nadhledu společenské, či sociální procesy. Elementárním objektem je samotný magnet, který představuje jednotlivce v nově vytvořené společnosti. Vlastnosti magnetu navazovat spojení, odpudit jiný nevyhovující magnet, či tvořit skupiny představují lidské vlastnosti navazující na společenské/sociální procesy. Jako celek v rámci jednoho videa pak můžeme pozorovat simulovaný vývoj společnosti s událostmi spojenými s touto tématikou. Těchto událostí můžeme pozorovat 9 ve formátu 3x3. Různorodost situací podporují různé počáteční obrazce a různý barevný podkres každého videa. Snahu o co největší spolupráci a soudržnost jednotlivých „společností“, což jsou pozitivní vlastnosti pro její zdravou funkci, zde představuje má osobní snaha o vytvoření jednotné spojité hmoty. Dřevěná textura podkladu vytváří přirozené a známé pozadí pro modelovou situaci. Ke konci každého videa dochází k situaci, kdy již se spojitými kusy nelze nadále hnout, či je dále měnit, nebo deformovat. V tomto momentu video ztratí barvu a zamrzne na konečném tvaru, ke kterému jsem dospěl. K tomuto konci postupně dospějí všechna videa a dávají divákovi možnost porovnávat výsledky jednotlivých videí a simulací.

► 4 Photos

 

 

Společné výstavy:

2018 Přechodné zóny, Festival zvukového umění ve veřejném prostoru, Praha