Cena EXIT


Cena EXIT/2015

Vítězem Ceny EXIT 2015 se stal Jiří Žák, student AVU v Praze, se svou videoprojekcí Mateřské město.
Odborná komise oddůvodnila své rozhodnutí tímto vyjádřením:

Reálná historická situace, autorem převedená do působivé utopické vize, je reflexí totalitních manipulativních metod, a zároveň komentářem k aktuálním otázkám řešícím vztah center a periferií, k postkoloniálnímu diskurzu. Video-esejistická práce je vyzrálá po obsahové i vizuální stránce, zdařile kombinuje autorský a již existující text a obrazy i filmové záznamy. Autor zaujal osobitou prací s archivem a s vlastním prostorem kamenného muzea a nabídl odlišné čtení dnes již kodifikovaného příběhu úspěšného podnikatele – legendárního baťovského zázraku.

Za komisi: Dušan Záhoranský, Helena Musilová, Pavlína Fichta-Čierna, Tomáš Knoflíček, Miro Nicz, Milan Mikuláštík.

_MG_8904