Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
facebook | archiv aktualit

Rozvrh FUD UJEP na zimní semestr 2015/2016

Rozvrh na zimní semestr 2016/2017 (Do října 2016 může v rozvrhu dojít k drobným změnám.)

FUD UJEP na Tabook 2016

FUD jako nakladatel (Edice FUD) se spolu s ateliérem Grafický design 2 účastní knižního festivalu Tabook v Táboře.

čtvrtek 29. září – neděle 2. října 2016

pozvánka → program

Prezentační publikace FUD UJEP

Podivná patrnost

Výstava ve Ville P651, Pevnostní 8, Praha.

Vernisáž 29. 9. 2016 v 18 hodin.
Otevřeno 1. 10. 10-17 hodin a 8. 10. 12-18 hodin.

Vystavují: Klára Kelovská, Blanka Kirchner, Karel Konopka, Michaela Labudová, Josef Málek, Jiří Pitrmuc, Michaela Spružinová, Tomáš Stehlík, Ivana Zochová

Kurátorky: Tereza Nováková a Romana Veselá

pozvánka → tisková zpráva

soutěž Propojený svět 2016

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašují v rámci Industry IV.0 druhý ročník výtvarné soutěže

„PROPOJENÝ SVĚT – život ve městě budoucnosti“

Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou v etapě IV. průmyslové revoluce a změny životního stylu.

Odevzdání návrhů nejpozději do 14. 10. 2016 15 hodin.

pravidla → přihláška

Elektronický předzápis na akademický rok 2016/2017

Elektronický předzápis bude otevřen od 6. 6. 2016. PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN DO 19. 10. 2016. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsáné dostatečné množství kreditů pro daný rok.
V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁPIS V ŘÁDNÉM TERMÍNU NEPROVEDETE, BUDE S VÁMI ZAHÁJENO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O MOŽNÉM UKONČENÍ STUDIA.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Bílá místa slovenské fotografie

Kreativní komunikace profesorky Miloty Havránkové a jejích studentů 1972–2016

Výstava trvá od 9. září – 20. listopadu 2016
Po–Pá 10–21, So–Ne 14–20 pm
Kurátor: Anna Vartecká

Výstava „Bílá místa slovenské fotografie“ mapuje práce studentů, kteří prošli fotografickými ateliéry vedenými prof. Milotou Havránkovou od roku 1972 až po současnost, a to na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, v Ateliéru výtvarné fotografie VŠVU v Bratislavě a v Ateliéru fotomédií na Akademii umění v Banské Bystrici. Koncepce výstavního projektu je zaměřena na mapování klíčových posunů v jednotlivých obdobích a na uměleckých školách, především na vývoj média fotografie v kontextu aktuálních změn ve vizuálním umění. Na výstavě budou představena díla fotografů: Richard Bolčo, Tomáš Agat Błoński, Jana Hojstričová, Peter Homola, Dominika Horáková, Marko Horban, Júlia Laufová, Silvia Saparová, Anton Sládek, Magda Stanová, Olja Triaška Stefanović, Ján Strieš, Mária Šimková, Jana Šturdíková a Miro Švolík.

→ tisková zpráva

Den otevřených dveří na FUD UJEP

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 3. 11. 2016 „Den otevřených dveří“.

Zájemci mohou v době od 10 do 16 hodin navštívit jednotlivé ateliéry a další pracoviště v budově Fakulty umění a designu (Pasteurova 9, Ústí nad Labem). V rámci „Dne otevřených dveří“ je možné získat informace o studiu a podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018.

Základní informace ke studiu na FUD budou poskytnuty v posluchárně č. 537 (4. patro) vždy v 10, 11 a 13 hod.

Informace o jednotlivých ateliérech budou poskytovány v ateliérech průběžně od 10 do 16 hod.

Slavnostní imatrikulace FUD UJEP

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia FUD UJEP se uskuteční dne 12. 10. 2016 v 15 hodin. Ceremoniál se uskuteční na veřejném prostranství mezi budovou FUD a Vědeckou knihovnou UJEP (kampus UJEP, Pasteurova ulice). Studenti se dostaví již ve 14 hodin.
(Původně byla imatrikulace plánována na 13. 10., ale z technických a organizačních důvodů je přesunuta na 12. 10.)

Epifanie – Na pomezí samoty / Epiphany – Frontiers of Solitude

DŮM UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM / ÚSTÍ NAD LABEM HOUSE OF ARTS

Layla Curtis, Paul Chaney, JSD (Jedinečné svatopěstitelské družstvo), Michal Kindernay, Elvar Már Kjartansson, Josef Koudelka, Julia Martin, Pavel Mrkus, Vladimír Turner, Steina Vasulka, Robert Vlasák, Martin Zet

kurátoři / curators: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský

pozvánka / invitationtisková zpráva / press release

DOPROVODNÝ PROGRAM k výstavě!

Více informací / More information: ZDE/HERE

Ježíš potkává svoji matku a my máme karimatku / dernisáž

Dernisáž výstavy Jany Butzke a Silvie Milkové, Kalvárie v Ostrém u Úštěka.

28. září 2016 od 18 hodin.

Říkáš si Topáš / He calls himself Topáš

LUKÁŠ JASANSKÝ, MARTIN POLÁK

15/9 – 29/10 2016 //// SVIT, Blanická 9, Praha

vernisáž / opening: 14/9 2016 18:00-21:00

The Offense Of Things

Move or be moved by some thing rather than oneself.

Výstava v Galerii Emila Filly
vernisáž ve středu 7. 9. 2016 v 19 hodin
trvá do 14. 10. 2016

Vystavující umělci: Alžběta Bačíková, Tymek Borowski, Milan Mazúr, Martin Nytra, Barbora Švehláková, Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský

Kurátor: Viktor Čech

pozvánka → tisková zpráva

dolů! dolů! dolů!

Výstava v Malé galerii v Armaturce

Vernisáž ve středu 7. září 2016 od 19 hodtrvá do 5. 10.

Vystavující: Martin Marek
Kurátoři: Alena Michálková, Petra Mündelová a Jan Vítek

Luba Bakičová, Ilja Bílek: Glass v nás

Výstava v INDUSTRIAL Gallery, Ostrava.

Zahájení výstavy v úterý 6. září 2016 v 18 hodin.
Výstava trvá do 30. 9. 2016.

pozvánka

Bezplatné studium na UNESC, Brazílie

Brazilská univerzita Universidade do Extremo Sul Catarinense nabízí 8 stipendií na kompletní neplacené studium.

více informací → web

Škola doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech FF a FUD

Výsledky 1. kola žádostí Školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech FF a FUD
Seznam podpořených žádostí
Studenti FUD, jejichž žádosti byly podpořeny, kontaktují Zitu Šauerovou, tel. 721 513 474, mail: zita.sauerova@ujep.cz

Vyhlášení 2. kola podávání žádostí Školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech FF a FUD
Příloha č. 1 – Žádost o podporu výuky v doktorském studiu
Příloha č. 2 – Žádost o kompenzační stipendium
Příloha č. 3 – Žádost o podporu publikační a umělecké činnosti doktorandů
Příloha č. 4 – Žádost o podporu akcí doktorandů v rámci doktorské školy FF a FUD

Výběrové řízení na odborného asistenta

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2017/2018 je možné podávat do 16. 1. 2016. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení Informace k jednotlivým ateliérům můžete také získat na Dni otevřených dveří 3. 11. 2016.

 E-přihláška ke studiu se otevírá 1. 10. 2016

Promoce FUD 2016 – fotodokumentace

→ Promoce FUD 2016 – fotodokumentace

Zadání témat bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2016/2017

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2015/2016 je 16. 6. 2016 termínem pro zadání témat bakalářských a diplomových prací v rámci jednotlivých kateder.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit formulář, který nalezne zde: http://fud.ujep.cz/?c=2&p=25 (zadání bakalářské nebo diplomové práce). Vyplněný a vytištěný formulář pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Formulář musí obsahovat podpis vedoucího práce.
---------------------------------------
A dále, dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2016/2017 je 26. 9. 2016 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“).
Vyplněný a vytištěný podklad pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Podklad musí obsahovat datum, podpis vedoucího práce a podpis studenta.

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v zimním semestru 2016/2017 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. 

Více informací na stránce → Večerní kresba pro veřejnost

ACADEMIÆ

Studentky Barbora Kropáčková, Markéta Souhradová a Adéla Waldhauserová v kurátorském výběru umělců bienále mladého umění v italské Fortezza, Bolzano.

Vernisáž v pátek 1. 7. 2016 v 19 hodin.
Výstava trvá do 30. října 2016.

press release

Jiří Kovanda: Anti-eroism și rezistență

ANTI-HEROISM AND RESISTANCE

Výstava v Muzeul Național de Artă ContemporanNárodním muzeu současného umění v Bukurešti.

Zahájení výstavy 30. 6. 2016 v 19h. Výstava trvá do 23. října 2016.

Škola doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech FF a FUD

pravidla čerpání dotace
příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3
příloha č.4

Kontaktní osoba: Zita Šauerová, mail zita.sauerova@ujep.cz , tel. 721 513 474

FUD UJEP navštívili zástupci společnosti ASUS

V pátek 10. června 2016 Fakultu umění a designu UJEP navštívila produktová manažerka společnosti ASUS pro střední a východní Evropu, paní Lydia Cheng, spolu s  panem Břetislavem Kybou, zástupcem ASUS Česká republika.

Hlavním předmětem jednání byla diskuze nad dlouhodobou spoluprací mezi firmou ASUS a Fakultou umění a designu UJEP. Ta by pro fakultu a její studenty znamenala širší možnost zkoušet a tvůrčím způsobem pracovat s informačními technologiemi jak ve svých výstavních aktivitách, tak především v samotné umělecké tvorbě.

tisková zpráva

EDICE FUD / Novinky 2015

Přehled knižních novinek roku 2015 z EDICE FUD

Vyhodnocení vnitřních grantů 2016

Návrhy vnitřních grantů projednala a doporučila komise jmenovaná Kolegiem děkana FUD UJEP v Ústí nad Labem dne 8. 4. 2015.

VNITŘNÍ GRANTY FUD 2016

Výsledky 1. kola výběrových řízení Erasmus+

ZS 2016/17

→ Studijní stáže
→ Praktické stáže

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 1/2015 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 1/2015 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011