Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Prodloužení termínu podávání přihlášek do 31. 3. 2015 - Navazující magisterské studium

Uchazeči o navazující magisterské studium mohou podávat přihlášky až do 31. 3. 2015. V případě komplikací s podáváním elektronické přihlášky se obracejte na studijní oddělení FUD UJEP.

Více k informací k magisterskému přijímacímu řízení
E-přihláška ke studiu

Rezidenční ateliér v Armaturce

Kulturní fabrika Armaturka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení pro jednotlivce i skupiny pro období 13. 4. až 31. 12. 2015.

Uzávěrka přihlášek 29. 3. 2015.

Zájemci o rezidenční ateliér zašlou své CV, portfolio a motivační dopis na zikmundova@armaturka-usti.cz.

výzva

Heraklova koloběžka / OPEN CALL

K účasti na nezávislý běloruský festival součastného umění „Heraklova Koloběžka” jsou zváni čeští studenti, kteří pracují s elektronickým obrazem. 

Tento rok v Bělorusku probíhá 4. nezávislý festival současného umění „Heraklova Koloběžka”. Jedná se o sbírku svobodného, undegroundového umění v Bělorusku. Festival se dělí na 4 části – výtvarnou, literární, divadelní a muzikalní čast . A probíhá v Lidě od 14. do 22. března. 

Pozvání českých studentů je spontanní, experimentální pokus propojit různe názory na umění. Vaše přihlášená díla budou prezentovány česko-běloruskou studentkou.

Tato pozvánka platí spíše pro ty, kteří mohou svá díla předat v elektronické podobě.

Práce můžete zasílat na samokatgerakla2015@gmail.com do 12. 3. s poznámkou v předmětu CZ a popisem v angličtině nebo češtině.

web

Výchozí pozice

Jakub Cabalka & Jakub Červenka, Aleš Čermák, Petr Dub, Kristýna Fuksová, Markéta Jáchimová, Aleš Loziak, Petr Malina, Libor Novotný, Natalie Perkof, Jan Pfeiffer, Michaela Spružinová, Johana Střížková, Viktor Valášek

Výstava Výchozí pozice, která představí kurátorskou hru a souhru nad současným uměním. Výběr děl, definovaný jednoduchým klíčem – nové promýšlení média a formy, vedený kurátorkami Lenkou Sýkorovou a Romanou Veselou, které mají jasně vyhraněnou a jednoduše rozlišitelnou oblast svého zájmu, bude po čtrnácti dnech doplněn o pohled Kariny Kottové zaměřený na zintenzivnění zprostředkování výstavy a uměleckých děl divákovi. Na začátku dubna převezme kurátorskou štafetu Jan Krtička, který se přesahy do kurátorství zabývá ve své umělecké tvorbě.

Zahájení ve středu 11. března 2015 v Galerii Emila Filly. Výstava trvá do 15. 4. 2015.

pozvánka → tisková zpráva → událost

Obraz elektronický

Výstava Obraz elektronický je prezentací aktuálních děl studentů Katedry elektronického obrazu, která je jednou z nejprogresivnějších částí Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra je složena ze čtyř ateliérů zabývajících se volným uměním. Jedná se o ateliéry Performance, Interaktivní média, Digitální média a Time-based media.

Klub Podnik, vernisáž 6. 3. v 19 hodin, do 27. března.

Doprovodný program – ateliérové workshopy: 
13. 3. 2015 – ateliér Performance
19. 3. 2015 – ateliér Interaktivní média
20. 3. 2015 – ateliér Digitální média
27. 3. 2015 – ateliér Time-based media, v rámci tohoto dne probíhá dernisáž výstavy spojená s hudební produkcí

Vystavující:
Barbora Blažková, Barbora Čápová, Nela Ferenčíková, Jiří Hölzel, Adam Chmiel, Michaela Hrabová, Vojtěch Kálecký, Matěj Kolařík, Jakub Korselt, Barbora Kropáčková, Martin Krupa, Kristýna Mánková, Martin Marek, Iva Pasecká, František Pecháček, Jiří Pitrmuc, Iva Polanecká, Vlas Presnetsov, Matěj Procházka, Veronika Schmidtová, Zdeněk Svejkovský, Nela Ungerová, Anna Zemanová. 

pozvánka → tisková zpráva → událost

Sympozium Videoart No.1

Divadelní sál Experimentálního prostoru NoD v Praze bude ve čtvrtek 5. března 2015 od 18:00 hostit sympozium za účasti největších kapacit českého videoartu. Cílem sympozia je z několika odborných pohledů odpovědět na otázku "Co je videoart?".

Program:
18:00 Veronika Zajačiková – zahájení, teoretické vymezení
18:30 Petr Vrána – formátové vymezení videoartu 
19:00 Lenka Dolanová – historie videoartu a přínos Woodyho Vašulky
19:30 Tomáš Ruller – videoart a performance, návaznost na dílo otce světového videoartu Nam June Paika a hnutí Fluxus (od zvukového experimentu přes happening, video instalace, k performance)
20:00 pauza
20:20 Jaroslav Vančát – osobnost Radka Pilaře a role Oboru video a Sekce video 
20:50 Vlasta Čiháková Noshiro – český videoart v 90. letech v mezinárodním kontextu)
21:20 diskuze všech zúčastněných (Vlasta Čiháková Noshiro, Lenka Dolanová, Tomáš Ruller, Jaroslav Vančát, Miloš Vojtěchovský, Petr Vrána)
22:00 afterparty

Vstup zdarma, registrace na emailu veronika@roxy.cz

událost

Narušený vzorec

Výstava Ateliéru aplikované a reklamní fotografie Fakulty umění a designu UJEP v Galerii U přívozu, Hradecká 1250 v Hradci Králové

vernisáž 23. února v 17 hodin
výstava potrvá do 21. 3. 2015

Vystavujícími autory jsou vedoucí ateliéru prof. Miroslav Vojtěchovský, MgA. Marián Beneš a jejich studenti:

Patricie Behenská, Petra Bejdová, Lenka Bukačová, Helena Dufková, Tomáš Hercog, Jan Hřebíček, Lucie Korečková, Lenka Molková, Štěpánka Paseková, Tomáš Stehlík, Marek Štim, Lucie Trejbalová, Martin Vočadlo, Lukáš Zavřel, Vojtěch Zikmunda

pozvánka → FB AARF

Soutěž PROPOJENÝ SVĚT

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

DEADLINE odevzání je 30. 9. 2015

podmínky soutěže a přihláška

Uznávání zahraničních stáží

Uznávání zahraničních stáží provádí proděkanka pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová. Vzhledem k tomu, že se stážisté začínají postupně vracet ze stáží, prosíme, aby M. Thelenovou kontaktovali a domluvili si s ní konkrétní termín schůzky. Mail: michaela.thelenova@seznam.cz
(Kancelář č. 522 ve 4. patře)

K uznání je nutný:
1. Transcript of Records potvrzený zahraniční školou
2. Žádost o uznání předmětů (klasická žádost, kam je třeba napsat "Žádám o uznání předmětů ze zahraniční stáže." Formulář: http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/dokumenty/formular-zadost.doc
3. Protokol o studijním plánu v zahraničí (byl vyplňován před odjezdem)

Young Package 2015

Vyhlášen 20. ročník soutěže Young Package / Mladý obal. Tématem výročního ročníku je "Všechno nejlepší!".

Uzávěrka registračního formuláře je 27. března 2015 ve 13 hodin.

propozice

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011