Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Soutěž na návrh vizuální podoby internetových stránek FUD UJEP

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje soutěž na návrh vizuální podoby internetových stránek.

→ Vyhlášení soutěže
→ Příloha k vyhlášení soutěže

Kontaktní osoba pro dotazy:
MgA. Aleš Loziak
e: ales.loziak@ujep.cz
t: +420 777 779 001

Přátelství

Přátelství

AUG DESIGN, Ateliér grafického designu 1 FUD UJEP v Ústí nad Labem a Altán Klamovka pořádá osmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma PŘÁTELSTVÍ. 

Altán Klamovka v Praze, 18. 11 – 12. 12. 2015

http://www.aug.cz/virtualni-bienale/2015

→ pozvánka
→ tisková zpráva

Young Package 2016

Vyhlášen 21. ročník mezinárodní soutěže obalového designu Young Package.

Papírový odpad tvoří zhruba 25 % domovního odpadu a nelze recyklovat do nekonečna. Proto jsme zvolili takové téma, které může množství obalu v odpadu zmenšit a zároveň přinese spotřebitelům další využití – PACKAGE UNLIMITED.

Soutěžící se mohou registrovat pomocí online registračního formuláře na stránkách mlady-obal.cz, a poté zasílají své práce poštou na adresu organizátora.
Deadline pro zaslání soutěžních prací je 25. března 2016.

web

Roadshow Zlín Design Week

Ve středu 25. 11. od 11 hodin se na FUD uskuteční krátká prezentace Zlín Design Weeku a soutěže Talent design. Učebna bude upřesněna před konáním akce.

BAYHOST scholarships 2016/17

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2016/17 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

 The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies (e.g. Master) at Bavarian universities. One-year study sojourns in Bavaria as part of a Ph.D. in the home country can also be funded. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years.

The application deadline for first time applications is the 1st December 2015

více informací

Seznam konzultantů KDTU FUD 2015/2016

Seznam konzultantů KDTU FUD pro diplomové práce v akademickém roce 2015/2016. Prosíme všechny diplomanty, aby nejpozději do 30. 11. 2015 kontaktovali své konzultanty. V případě, že někdo z diplomantů zjistí, že není v seznamu, nechť neprodleně kontaktuje vedoucího KDTU doc. Mgr. Tomáše Pavlíčka, Ph.D.

Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje volby do AS FUD

Akademický senát Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje volby do AS FUD v termínu 9. 12. 2015.

Návrh na kandidáta může podat kterýkoli člen akademické obce. Voleni budou zástupci akademické a studentské kurie do AS FUD. Návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a musí být předán předsedovi, případně dalšímu členovi stávajícího akademického senátu do 23. 11. 2015. Kandidáti do akademické kurie musí být navržení jedním jiným akademickým pracovníkem. Kandidáti do studentské kurie musí být navrženi alespoň jedním jiným studentem fakulty.

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2016/2017 je možné podávat do 15. 1. 2016. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení Informace k jednotlivým ateliérům můžete také získat na Dni otevřených dveří 5. 11. 2015.

Již byla otevřena E-přihláška ke studiu

Já vím, co tím myslíš

Výstava Ateliéru Performance v Galerii města Pardubice.
Vernisáž ve středu 11. listopadu v 18 hodin.
Výstava potrvá do 24. 12. 2015.

web

Stáž v Českém centru Londýn

České centrum Londýn hledá stážisty, kteří by se stali silnou oporou našeho týmu od června 2016, a to na dobu tří až šesti měsíců (delší doba stáže je vítána).

Neplacená stáž, která bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna a z části v dalších institucích, se kterými bude České centrum v daném období spolupracovat.

Životopis a motivační dopis v anglickém i českém jazyce zasílejte na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk  do 31. 1. 2016.

více informací

Erasmus+ / výsledky 1. kola VŘ na LS15/16

Studijní stáže
Pracovní stáže

Jan Albert Šturma - Invaze

Výstava v H gallery ve třetím patře FUD UJEP.
Vernisáž v úterý 10. listopadu v 17 hodin.
Výstava potrvá do 13. 12. 2015.

pozvánka

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění pro Ludvíka Hlaváčka z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Dne 26. 10. 2015 byly v pražském Anežském klášteře uděleny Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo. Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění získal pedagog Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PhDr. Ludvík Hlaváček. Porota ocenila jeho dlouhodobě neochvějné občanské postoje, soustředěnou teoretickou a kurátorskou činnost a konzistentní působení na české i mezinárodní scéně současného výtvarného umění. Doktor Hlaváček absolvoval v letech 1961–1966 Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracoval v Ústavu dějin umění ČSAV, po podpisu Charty 77 vystřídal několik manuálních zaměstnání, po roce 1989 působil jako zástupce šéfredaktora časopisu Výtvarné umění a především jako ředitel Sorosova centra pro současné umění Praha. V současné době zastává pozici ředitele Nadace pro současné umění Praha a pedagogicky působí na katedře teorie a dějin umění Fakulty umění a designu UJEP, kde se věnuje výchově svých nástupců v rámci studijního oboru Kurátorská studia.

Notes on the Beginning of the Short 20th Century

Výstavní projekt NOTES ON THE BEGINNING OF THE SHORT 20TH CENTURY je výsledkem mezinárodní spolupráce několika evropských institucí zabývajících se prezentací současného výtvarného umění riesa efau. Kultur Forum v Drážďanech Le fabourg ve Štrasburku, MuseumsQuartier ve Vídni, NCCA Kaliningrad a Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, respektive Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 21. 10. 2015 v 18 hodin v Galerii Emila Filly. Výstava trvá do 2. prosince 2015.

Vystavující umělci:
Kader Attia (FRA), Tatiana Fiodorova (MDA), Martin Chramosta (SUI), Sabine Groß (GER), Group San Donato (RUS, Oleg Blyablyas, Alexey Chebkin, Evgeny Umansky), Małgorzata Łuczyna a Jacek Złoczowski (POL), Ruppe Koselleck (GER), Martin Krenn (AUT), Olga Alia Krulišová a Jana Mořkovská (CZE), Anton Kuznetsov (RUS), Jérôme Leuba (SUI), François Martig (BEL), Radenko Milak (BIH), Mladen Miljanović (BIH), Joachim Seinfeld (GER), Deborah Sengl (AUT), Martina Wolf (GER)

Kurátoři projektu:
Frank Eckhardt a Andrea Domesle

pozvánka → invitation → událost

DESIGN.S 2016

Druhý ročník bienále studentského designu s názvem DESIGN.S přijímá přihlášky v elektronické podobě do 31. ledna 2016.

Na organizaci této přehlídky se podílí:
Technické muzeum v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

pravidla a podmínky

Lada Semecká: Přírodní motivy

Výstava skla Lady Semecké v Sun Gallery lázeňského komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech.

Vernisáž proběhne v sobotu 10. října 2015 v 16 hodin. Výstava probíhá do 8. ledna 2016.

tisková zpráva → pozvánka

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost.

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2015/2016 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby.

Více informací →

Ediční činnost pro rok 2015

Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2015

Vyhodnocení vnitřních grantů 2015

Vnitřní granty 2015

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011