Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Sdělení akademické obci FUD

Dne 19. 11. 2014 na 70. zasedání AS FUD byl unesením senátu zvolen kandidát na jmenování děkanem pan doc. Mgr.A. Pavel Mrkus.

Protokol průběhu voleb na funkci děkana FUD UJEP

předseda AS FUD
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2015/2016 je možné podávat do 9. 1. 2015. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení

Již byla otevřena E-přihláška ke studiu

Soutěž na návrh modernizace podoby internetových stránek UJEP

Anonymní jednokolová soutěž na návrh vizuální podoby stránek UJEP. Ukončení soutěže v pátek 28. 11. 2014 do 15 hodin u Adély Machové na děkanátu FUD, dveře č. 232.

propozice soutěže

Národní cena za studentský design 2014 – vizuální komunikace – výsledky

Národní cena za studentský design slaví čtyřiadvacáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 11. 11. 2014. 

Výsledky soutěže

→ Tisková zpráva [doc]
→ Reportáž z vyhlášení a předávání cen soutěže, stejně jako rozhovory s oceněnými studenty naleznete na http://www.studentskydesign.cz 

Naši studenti a absolventi získali tato ocenění:

Patrik Antczak (Grafický design II) získal za didaktickou pomůcku – Alfabeta ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Exit Design.

Monika Bolechová (Grafický design I) získala za autorskou knihu – Příběh buku ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Nadace českého výtvarného umění.

Mariana Tutschová (Grafický design II) získala za autorskou knihu – Zkratky ocenění Dobrý studentský design 2014.

Lucie Zelená (Grafický design I) získala za autorský fanzin o krajině – Tvar ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Asociace užité grafiky a grafického designu.

Michaela Thelenová - Na konci světa

Výstava Michaely Thelenové v Domě pánů z Kunštátu v Brně bude zahájena 18. 11. v 18 hodin a potrvá do 18. ledna 2015. Kurátorem výstavy je Michal Koleček.

To snad ani nemůže být pravda

Výstava probíhá v Galerii Emila Filly do 11. 12. 2014, slavnostní vernisáž ve středu 12. 11. v 18 hodin.

Jiří David, Department for Public Appearances, Nuša Djak, Adam Chmiel, Lukáš Machalický, Svätopluk Mikyta, Csaba Nemes, Rafani, Joachim Seinfeld, Jan Štěpánová, Slaven Tolj, Dušan Zahoranský, Jana Želibská

kurátoři: Michal & Zdena Kolečkovi

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program včetně komentovaných prohlídek, vzpomínkové akce na studentský stávkový výbor z roku 1989 nazvané Sametový prach, prezentace divácky úspěšného projektu fiktivní cestovní kanceláře Corrupt Tour nebo uskutečnění Maratonu ve psaní dopisů světovým politikům ve spolupráci s organizací Amnesty International.

→ web

Volební program kandidáta na funkci děkana FUD UJEP doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse

Podtitul V souladu s usnesením AS FUD zveřejňuje předseda AS FUD program kandidáta na funkci děkana doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse. Dále na základě usnesení AS FUD  svolává předseda AS FUD a senát shromáždění akademické obce na 5. 11. 2014 od 15:00 hodin do auly č. 537, na kterém představí kandidát na funkci děkana  doc. Mgr.A. Pavel Mrkus svůj volební program.

→ Volební program kandidáta na funkci děkana FUD UJEP doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse

Made in Fabrik

Galerie Pro design představí studentské designové a umělecké projekty vzniklé v ateliérech Armaturky včetně vzniku ateliérů samotných.

Brutální vemena / Tereza Bonaventurová, Barbora Čápová, Adam Frk, Tomáš Stehlík / ; Adam Chmiel a Barbora Moravová; Michal Kukačka; Tomáš Lumpe; Tereza Matyášková; František Hůla, Patrik Křížek, Mikuláš Zipper; Monsters / Michaela Labudová, Pavel Frič / ; Tomáš Sákra, Aleš Kachlík; Ivana Zochová 

Výstava potrvá do 3. 12. 2014.

tisková zpráva

Young Package 2015

Vyhlášen 20. ročník soutěže Young Package / Mladý obal. Tématem výročního ročníku je "Všechno nejlepší!".

Uzávěrka registračního formuláře je 27. března 2015 ve 13 hodin.

propozice

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Mezinárodní sympozium rytého skla

Mezinárodní sklářské sympozium 2014 ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově zve na výstavu účastníků 1. – 6. ročníku. Výstava probíhá 21. 9. – 30. 11. 2014. V rámci sympozia bohatý program.

plakát s programem

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2014/2015 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby

Ateliérová výuka tříhodinových seminářů probíhá vždy ve středu od 16-19 hod. Kurz začíná 24. 9. 2014 a končí závěrečným hodnocením 17. 12. 2014.

Bližší info: Markéta Váradiová, tel. 606 472 097.

Více info o kurzech naleznete na stránce → Kurzy večerního kreslení pro veřejnost a Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost nebo na níže uvedených odkazech.

→ informace o kurzu
→ přihláška
→ harmonogram – Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost
→ harmonogram – Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

→ http://vecernikurzy.ujep.cz/ 
 https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011