Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Státní závěrečné zkoušky 2015

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 12. 5.–14. 5. 2015. (Pro obor Kurátorská studia se zkoušky uskuteční až 8. 6. 2015. Harmonogram bude zveřejněn později.).
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

Harmonogram SZZ – bakalářské studium
Harmonogram SZZ – navazující magisterské studium

Přednášky doktorandů 2. ročníku

Ve středu 22. dubna 2015 se v aule č. 537 od 11 hodin uskuteční první řada přednášek doktorandů 2. ročníku. 

  • MgA. Jan Löbl – Oděv jako vizuální otisk doby
  • MgA. René Šulc – Problematika posuzování životního cyklu výrobku a jeho dopadu na životní prostředí

Odevzdání indexů před SZZ z dějin umění

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole před SZZ z dějin umění je 6. 5. 2015. Indexy se odevzdávají na studijní oddělení.

Odevzdání diplomových a bakalářských prací 2015

Pátek 22. 5. 2015 je termínem pro odevzdání bakalářských a diplomových prací studentů FUD UJEP. Práce musí být odevzdány v tištěné-vázané formě (celkem 3 výtisky) na příslušnou katedru, a v to časovém rozmezí 8-15 hodin, a zároveň musí být uloženy ve formátu pdf do systému stag. Součástí tištěné práce je také dokumentace realizace. Stejně tak pdf nahrávané do stag musí obsahovat textovou část a také dokumentaci realizace.

Úvodní listy do bakalářských a diplomových prací je možné vyzvednout na příslušné katedře od 5. 5. 2015.

Od podlahy

Zbyněk Baladrán, Pavel Baňka, Black Media, Tomáš Bukáček & Karel Ondrášek, Barbora Čápová, Jiří Černický, David Hanvald, Jana Hradecká, Nikola Klinger, Pavel Kopřiva, Tereza Kurčíková, Tomáš Pospěch, Michaela Spružinová, Eva Škrovinová, Benedikt Tolar, Adéla Waldhauserová

Výstavní projekt, který se snaží postihnout fenomén kutilství v rámci současného českého umění. Výstava je pořádána v rámci studijního předmětu Kurátorský workshop studenty prvního ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Vernisáž v Galerii Emila Filly ve středu 22. 4. v 18 hodin. Výstava trvá do 20. května 2015.

pozvánka → tisková zpráva → událost

Tereza Damcová: Rostliny a mimozemšťané

Ve 3. patře Fakulty umění a designu opět ožije H gallery (prostor pro kresbu, malbu, prostorovou tvorbu) pod katedrou Všeobecné průpravy.

Vernisáž proběhne v úterý 21. 4. v 17 hodin.

V rámci vernisáže se uskuteční performance mimozemšťanů a zahraje Petr Mareš aka prof. Neutrino.

Ediční činnost pro rok 2015

Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2015

Vyhodnocení vnitřních grantů 2015

Vnitřní granty 2015

BENÁTSKÉ BIENÁLE 2015 / zájezd 30. 9. - 5. 10. 2015

Fakulta umění a designu UJEP a Umělecký klub Ars Auro Prior pořádají zájezd na Benátské Bienále současného umění v termínu od 30. 9. do 5. 10. 2015.

Cena / studenti FUD UJEP 3.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 3.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / zaměstnanci FUD UJEP 4.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 4.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / externí účastník zájezdu 6.100,- Kč (trojlůžkový pokoj) a 6.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj). Více informací k zájezdu viz níže.

Vyplněnou přihlášku ve formátu .doc, .docx nebo .odt (word, open office) zašlete na e-mail adela.machova@ujep.cz. Zálohu ve výši 2 000,– Kč zaplaťte hotově do 30. 6. 2015 u A. Machové v kanceláři č. 232, 1. patro, děkanát.

přihláška    → plakátek / informace o zájezdu

Cena EXIT 2015

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 7. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských výsokých uměleckých škol (se studijním programem "výtvarná umění").

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže (ve výši 30.000 Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2016 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha.

EXIT 2015

→ bližší informace o ceně EXIT 2015 → FB stránka
PŘIHLÁŠKA

Experimentální hudba dnes

Ateliér Time-based Media zve na přednášky Pavla Klusáka EXPERIMENTÁLNÍ HUDBA DNES, které se uskuteční tuto středu 15. 4. od 10 hodin v místnosti ateliéru TBM č. 309, 2. patro, s následným pokračováním za týden, tedy 22. 4.

Přednáška je členěna na okruhy Elektronika jako výzkum, Noise, Sampling a koncept, Taktiky DIY, Improvizace, Zvuky reálného světa, Subverze genderem, Geneze hipsterství, Retrománie. Vše doplněno komentovanými projekcemi s prezentací nahrávek.

Pavel Klusák je stejný ročník jako Wes Anderson, Marjane Satrapi a Olga Šípková. Zajímá se o hudbu, zvuk a jejich kontexty, od roku 1999 na plný úvazek. Píše do LN či A2, byl redaktorem Respektu, vysílá na Radiu Wave, spolupracuje s ČT (mj. Tečka páteční noci). Na MFF Karlovy Vary vedl deset let sekci Hudební odysea (2003-2012). Přednáší na UMPRUM. Další spolupráce: Divadlo Archa, Česká centra, MFDF Jihlava, Playboy, Hádanka a křížovka. Specializuje se na experimentální scénu a dojemné písně. Je absolventem FF UK (bohemistika) a FAMU (scenáristika & dramaturgie).

youtube

Granátové jablko

Galerie Rampa ve čtvrtém patře Fakulty umění a designu UJEP zve na výstavu Granátové jablko z cyklu Tradice, která proběhne ve středu 15. dubna v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. května 2015.

Vystavují: Tomáš Bárta, Markéta Hlinovská, Adéla Chorá, Aylin Irfanova, Radka Müllerová, Jiří Surůvka.

událost

Nový (z)boží! / New g(o)ods!

Výstava vybraných prací Národní ceny za studentský design probíhá v Českém centru ve Vídni do 22. 5. 2015. Versnisáž proběhne v úterý 14. dubna od 19 hodin.

FUD zastupují Patrik Antczak s prací Didaktická pomůcka Analfabetika a Martina Podoláčková s prací Grafický materiál pro seniory, pomůcka pro reminiscenční terapii.

pozvánka

UNPLUGGED

“Ready for Catastrophe!”
April 14th—24th 2015
Gallery of the Czech Centre Milano
Milan Design Week 2015

The exhibition project UNPLUGGED, subtitled “Ready for Catastrophe!”, presents products originated in three Design Department studios of the Faculty of Art and Design JEPU, Usti nad Labem, Czech Republic. 

Opening Cocktail: Tuesday April 14th from 20.00

Gallery of the Czech Centre – via G. B. Morgagni, 20 – Milano (MM1 – Lima)

invitation → press release

Action Auction

Zahájení česko-polské výstavy ACTION AUCTION. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 19:00 v bývalé univerzitní Menze (Klíšská 129, 400 01, Ústí nad Labem).

Výstava potrvá do 19. dubna 2015.

Samotné výstavě předchází Exchange day – bezhotovostní výměna uměleckých děl mezi samotnými autory.

tisková zpráva → pozvánka

Metaxa Partyhaus Design Contest

Společnost Rémy Cointreau se svou značkou Metaxa vyhlašují 1. ročník soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest určenou studentům vysokých a vyšších odborných škol zaměřených na design a architekturu.

Úkol pro studenty je jasný – navrhnout v rámci stanovených podmínek soutěže nejzajímavější interiér nového Metaxa Partyhausu, který bude zrealizován a slavnostně představen 15. června 2015. Vítěze, který převezme finanční odměnu ve výši  30.000,- korun a získá možnost zorganizovat si svou vlastní party v Metaxa Partyhausu.

Deadline odevzdání je 6. května 2015. Den otevřených dveří u stávajícího Mataxa Partyhaus je 22. dubna.

tisková zpráva → web

Soutěž PROPOJENÝ SVĚT

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

DEADLINE odevzání je 30. 9. 2015

podmínky soutěže a přihláška

Proč to děláš?

Galerie Koridor Vás srdečně zve na zahájení výstavy Proč to děláš?

Proč to děláš?

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 1. dubna 2015 v 18:00 v Galerii Koridor (spojovací chodba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem). 

Vystavující: Šárka Čermáková, Anděla Fedorková, Michaela Hrabová, Karolina Neumann, Kateřina Olšová, Lukáš Pippinger, Žaneta Seidlová, Martin Šíp.

Výstava potrvá do 1. května 2015.

→ pozvánka | → tisková zpráva

51 odstínů šedi

Skupinová výstava studentů ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s netradiční koncepcí není lacinou senzací. Ani sentimentální klišé ani staromilské pojetí a rozhodně žádná paralela s populárním literárním kýčem. 51 odstínů šedi představuje výběr originálních autorských přístupů práce s tradiční analogovou černobílou fotografií.

Výstava probíhá v Galerii D9 v Praze do 1. 5. 2015. Vernisáž 31. března v 17 hodin.

Vystavují: Lenka Balounová, Tereza Bonaventurová, Alžběta Kočvarová, Michal Kozák, Ladislav Kyllar, Pavel Matoušek, Jáchym Myslivec, František Svatoš, Daniela Šrámková
hosté výstavy jsou vedoucí ateliéru Fotografie prof. Ing. Pavel Baňka a odborná asistentka MgA.Silvie Milková, Ph.D.

událost

Robert Vlasák: Otevřeno/Zavřeno

Robert Vlasák, odborný asistent ateliéru Přírodní materiály, od středy 25. 3.  vystavuje ve střekovské Buňce. Robertova práce je charakteristická využíváním fyzikálních jevů a precizním technickým řešením. To bývá podtrženo specifickým humorem a ironií. Ve středu od 17.00 se můžete přijít podívat na instalaci pracující s vnímáním veřejného prostoru a galerie Buňky jako takové. 

Výstava potrvá do 26. 4. 2015.

událost

Na Hranici

Na hranici

Mezioborová prezentace: Na hranici – interpretace divočiny z pohledu umění a vědy → 16.04. v 18:00

27. 03. — 24. 04. 2015

Kurátoři: Miloš Šejn, Tomáš Černý, Pavel Storch
Zahájení → čtvrtek 26. 03. v 18:00

pozvánka

Breaking Out Of Dilemma

THE ART OF URBAN PRACTICE

Participating Artists:
Pavel Beneš & Michaela Labudová with Studio of Visual Design (FAD/UJEP), Pravdoliub Ivanov, Ales Kachlík & Tomáš Sákra, Blanka Kirchner, Pavel Kopřiva with Studio of Interactive Media (FAD/UJEP), Richard Loskot, Mjölk, Pavel Mrkus, Anna Musilová, Jindřiška Sokolová

Curated by:
Michal Koleček & Zdena Kolečková

Vernisáž v pátek 13. března 2015 ve 20 hodin.

Výstava probíhá v Rotor Centre for Contemporary Art, Volksgartenstraße 6a, 8020 Graz, Austria do 22. 5. 2015.

web

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011