Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Opravné státní závěrečné zkoušky 2015

Opravné státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční dne 1. 9. 2015.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 10 HODIN.

Harmonogram opravných SZZ

Elektronický předzápis na akademický rok 2015/2016

Elektronický předzápis je otevřen již od 4. 6. 2015. PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN DO 19. 10. 2015. PO TOMTO TERMÍNU BUDE MOŽNÉ ZAPISOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ZA PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsáné dostatečné množství kreditů pro daný rok.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Rozvrh FUD UJEP na zimní semestr 2015/2016

Rozvrh na zimní semestr 2015/2016 (Do října 2015 může v rozvrhu dojít k drobným změnám.)

Odevzdání indexů ke kontrole a předzápis

Termín pro odevzdání indexů ke kontrole na studijní oddělení je do 9. 9. 2015. V odevzdaném indexu je nutné mít zapsané splněné zápočty a zkoušky za akademický rok 2014/2015 a také vyplněný předzápis předmětů pro akademický rok 2015/2016.

Frontiers of Solitude

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů.

Dvoudenní zvukový workshop v krajině Mostecka Petera Cusacka Lignitová mračna proběhne 12. – 13. září 2015

Přihlášky je možné zasílat do 30. 8. 2015.

→​ více informací

Kurz práce s kamenem v Hořicích

V termínu 24. 8. – 4. 9. 2015 se uskuteční pro studenty FUD UJEP kurz práce s kamenem v Hořicích v Podkrkonoší. Kurz je otevřen všem studentům fakulty ze všech ateliérů. Předchozí zkušenost se sochařskou nebo kamenickou prací není nutná. Kurz pořádá ateliér Prostorová tvorba, více informací → v přiloženém dokumentu, nebo osobně u Jana Krtičky či Lady Semecké v místnosti č. 013.

Kurz práce s kamenem v Hořicích

Finalisté Ceny EXIT 2015

Komise Ceny EXIT 2015 na svém prvním zasedání vybrala těchto 10 finalistů:

Dundálková Pavla (AVU Praha)
Fekete František (FDU Plzeň)
Horáková Romana (FaVU Brno)
Hrabová Michaela (FUD Ústí n/L)
Karafová Katarína (VŠVU Bratislava)
Oplištilová Markéta (FUD Ústí n/L)
Rochovanská Lenka (AVU Praha)
Smutná Martina (AVU Praha)
Souhradová Markéta (FUD Ústí n/L)
Žák Jiří (AVU Praha)

Vystava finalistů se uskuteční 9. 9. – 14. 10. 2015 v Galerii Emila Filly, slavnostní vyhlášení vítěze proběhne 29. září 2015 od 18 hodin.

Režim budovy během letních prázdnin 2015

Pro letní prázdniny akademického roku 2014/2015 (7. 7. 2015 – 13. 9. 2015) se upravuje režim budovy FUD následovně:

Vrátnice – nepřetržitý provoz

Studenti FUD – všední dny 8:00–18:00 (hlavní vchod), během víkendů je budova pro studenty uzavřena.

Zaměstnanci FUD – denně 5:30–23:30 (hlavní a služebná vchody)

V době 23:30–5:30 je budova zvneční všem nepřístupná (netýká se vrátných, tajemníka a údržby).

BENÁTSKÉ BIENÁLE 2015 / zájezd 30. 9. - 5. 10. 2015

Fakulta umění a designu UJEP a Umělecký klub Ars Auro Prior pořádají zájezd na Benátské Bienále současného umění v termínu od 30. 9. do 5. 10. 2015.

Cena / studenti FUD UJEP 3.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 3.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / zaměstnanci FUD UJEP 4.000,– Kč (trojlůžkový pokoj) a 4.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj) / externí účastník zájezdu 6.100,- Kč (trojlůžkový pokoj) a 6.500,- Kč (dvoulůžkový pokoj). Více informací k zájezdu viz níže.

Vyplněnou přihlášku ve formátu .doc, .docx nebo .odt (word, open office) zašlete na e-mail adela.machova@ujep.cz. Zálohu ve výši 2 000,– Kč zaplaťte hotově do 30. 6. 2015 u A. Machové v kanceláři č. 232, 1. patro, děkanát.

přihláška    → plakátek / informace o zájezdu

Ceny FUD 2015

Fakulta umění a designu UJEP udělila ceny absolventům a studentům za ak. rok 2014/2015. Ceny byly slavnostně vyhlášeny na Promoci FUD dne 29. 6. 2015.

Cena děkana
MgA. Tomáš Lumpe (Fotografie)
MgA. Miroslav Nachlinger (Design interiéru)
BcA. Markéta Oplištilová (Přírodní materiály)
BcA. Iva Polanecká (Interaktivní média)

Cena absolventa MgA.
MgA. Hana Šradějová (Grafický design II)
MgA. Jiří Dvořák (Aplikovaná a reklamní fotografie)
MgA. David Valner (Interaktivní média)
MgA. Petra Viňanská (Sklo)

Cena absolventa BcA.
BcA. Johana Tomková (Grafický design I)
BcA. Ladislav Kyllar (Fotografie)
BcA. Helena Patelisová (Design keramiky)

Cena za text obhajoby
MgA. Zdislava Ryantová (Kurátorská studia)

Cena katedry
MgA. Martina Johnová (Kurátorská studia)

Cena ateliéru
Aplikovaná a reklamní fotografie – Ing. BcA. Radek Timoftej
Fotografie – BcA. Pavel Matoušek
Photography – MgA. Nevena Popović
Digitální média – MgA. Petra Sklenářová
Interaktivní média – BcA. Barbora Belzová
Performance – BcA. Kristýna Mánková
Ttime-based Media – MgA. Tereza Voříšková
Design interiéru – BcA. Veronika Pechmanová
Design keramiky – BcA. Veronika Švábeníková
Produktový design – BcA. Aleš Kachlík
Sklo – BcA. Šárka Vačkářová
Oděvní a textilní design – MgA. Kristina Fečková
Přírodní materiály – BcA. Dominik Janoušek
Grafický design I – MgA. Marie Adamová
Grafický design II – BcA. Barbora Müllerová
Vizuální design – Monika Rašková

Soutěž PROPOJENÝ SVĚT

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

PROPOJENÝ SVĚT – umění v technologiích, technologie v umění

Organizátoři soutěže považují za přínosné aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce. Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou. 

DEADLINE odevzání je 30. 9. 2015

Aktualizace 14. 7. 2015 - změna podmínek v pravidlech soutěže (viz. dodatek k pravidlům)

podmínky soutěže a přihláška → dodatek k pravidlům

Zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2015/2016 je 25. 9. 2015 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací.
K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“).
Vyplněný a vytištěný podklad pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Podklad musí obsahovat datum, podpis vedoucího práce a podpis studenta.

(Tomuto závaznému zadání předcházelo zadání v rámci jednotlivých kateder dne 12. 6. 2015.)

Sklo nad Labem

Ve Sklářském muzeu Nový Bor se od 26. června 2015 do 20. září 2015 koná výstava posluchačů a pedagogů ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – „Sklo nad Labem“. Ateliér se prezentuje nejen svými sklářskými realizacemi z křehkého materiálu, ale i výtvarnými technikami s tímto materiálem souvisejícími (grafika, malba, plastika).

pozvánka → tisková zpráva

Nová citlivost

Výstava koncipovaná studentkou Kurátorských studií Janou Stejskalovou v kavárně Fokus Kafe u Hraničáře.

Zahájení výstavy 10. 6. v 18 hodin. Výstava potrvá do 4. 9. 2015.

Vystavují: Bára Belzová, Jana Jahodová, Alžběta Kočvarová, Pavel Matoušek, Jáchym Myslivec, Daniela Šrámková, Adéla Waldhauserová

pozvánka

Toyota Logistic Design Competition 2016

Mezinárodní soutěž o návrh nového designu vysokozdvižných vozíků Toyota s výhrou až 5000Eur.

Uzavření registrace a odevzdání návrhů do 18. 10. 2015.

propozice

DesignMeeting 2015

Ve dnech 26. – 30. 10. 2015 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni setkání představitelů, pedagogů a studentů zejména evropských vysokých uměleckých škol se zaměřením na design.

Těžištěm pětidenního setkání bude sympozium o možnostech a podobách současného designu a série odborných prezentací představitelů jednotlivých škol. Nedílnou součástí programu bude soubor výstav, reprezentujících tvorbu vzniklou na půdě jednotlivých škol. Vernisáže výstav proběhnou právě v rámci pětidenního sympozia.

 

CENA DESIGNMEETINGU 2015

Cena DesignMeetingu je mezinárodní soutěž určená pro studenty vysokých škol a univerzit všech designových oborů. Cílem je vzájemně konfrontovat tvorbu studentů evropských škol, respektive národní vlivy a různá pojetí designu všeobecně, i podporovat mladé talenty a poskytnout cenné kontakty z prostředí designu.

Soutěž je určená pro studenty či studentské týmy univerzit a vysokých škol, se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí. Příspěvky mohou zahrnovat grafický design, vizuální komunikaci, produktový design, fashion design, keramický design, sklářský design, food design, design interiéru atd. Soutěžící mohou zaslat jeden příspěvek. Přihlášeny mohou být klauzurní, semestrální, absolventské a jiné studentské práce z oblasti designu, které vznikly po 1. 1. 2013.

Soutěžní příspěvky můžete zasílat do 30. června 2015 do půlnoci.

→ další informace na webu

World Biennial of Student Photography

Pátý ročník bienále studentské fotografie v Novi Sad, Srbsko. Deadline přihlášek je 1. listopadu 2015.

informace

Výstava studentů FUD UJEP v TA ČR

Přijměte srdečné pozvání na zahájení výstavy PRINCIPY PROCESU v TA ČR v Praze, které se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 16 hod.

Výstava potrvá do 30. 8. 2015.

→ Více informací v tiskové zprávě.

Grant Severočeských dolů Chomutov

Grant ve spolupráci UJEP a Severočeských dolů Chomutov a.s. k vytváření tvůrčího a badatelského zázemí pro mladé vědecké pracovníky

informace

Fulbrightovo stipendium 2015

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2015 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

další informace

Ediční činnost pro rok 2015

Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2015

Vyhodnocení vnitřních grantů 2015

Vnitřní granty 2015

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011