Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Den otevřených dveří na FUD UJEP

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 6. 11. 2014 „Den otevřených dveří“.

Zájemci mohou v době od 10 do 16 hodin navštívit jednotlivé ateliéry a další pracoviště v budově Fakulty umění a designu (Pasteurova 9, Ústí nad Labem). V rámci „Dne otevřených dveří“ je možné získat informace o studiu a podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016.

Základní informace ke studiu na FUD budou poskytnuty v posluchárně č. 537 (4. patro) vždy v 10, 11 a 13 hod.

Informace o jednotlivých ateliérech budou poskytovány v ateliérech průběžně od 10 do 16 hod.

Inovační koktejl 2014

Poradenský workshop pro lidi s dobrým nápadem.

Inovační koktejl 2014

Více informací naleznete na stránkách → Činoherák Ústí – Inovační koktejl 2014.

Jednání s klientem: zadání

Jednání s klientem: zadání

V rámci volitelného kurzu Základy design managementu se uskuteční workshop k rozvoji praktických dovedností při jednání s klientem a zahájení spolupráce na designovém projektu.

Celodenní workshop proběhne 31. 10. v Inkubátoru Předlice a je otevřený i těm, kteří nejsou zapsaní do kurzu.

Více informací →

Volební program kandidáta na funkci děkana FUD UJEP doc. MgA. Pavla Mrkuse

Podtitul V souladu s usnesením AS FUD zveřejňuje předseda AS FUD program kandidáta na funkci děkana doc. Pavla Mrkuse. Dále na základě usnesení AS FUD  svolává předseda AS FUD a senát shromáždění akademické obce na 5.11. 2014 od 15:00 hodin do auly č. 537, na kterém představí kandidát na funkci děkana  doc.MgA. Pavel Mrkus svůj volební program.

→ Volební program kandidáta na funkci děkana FUD UJEP doc. MgA. Pavla Mrkuse

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP

Sametový prach

Koncert k 25. výročí okupační stávky na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

Hudba Praha
Nauzea Orchestra

14. listopadu 2014 od 18 hodin, Hraničář /vstupné 50 Kč

„Přijďte poznat legendy, o kterých jste možná nevěděli, že legendami jsou!“

FB událost

Made in Fabrik

Galerie Pro design představí studentské designové a umělecké projekty vzniklé v ateliérech Armaturky včetně vzniku ateliérů samotných.

Brutální vemena / Tereza Bonaventurová, Barbora Čápová, Adam Frk, Tomáš Stehlík / ; Adam Chmiel a Barbora Moravová; Michal Kukačka; Tomáš Lumpe; Tereza Matyášková; František Hůla, Patrik Křížek, Mikuláš Zipper; Monsters / Michaela Labudová, Pavel Frič / ; Tomáš Sákra, Aleš Kachlík; Ivana Zochová 

Výstava potrvá do 3. 12. 2014.

tisková zpráva

Workshop Weekend

Ateliér Design keramiky FUD UJEP zve na vernisáž / večerní párty třetího ročníku Workshop Weekend, která se koná 25. října od 18.00 hodin v realizační centrum studia v Dubí (několik km od Teplic a Ústí nad Labem). 
Dveře jsou otevřené také po celou dobu trvání události, od 24. do 26. října.

Young Package 2015

Vyhlášen 20. ročník soutěže Young Package / Mladý obal. Tématem výročního ročníku je "Všechno nejlepší!".

Uzávěrka registračního formuláře je 27. března 2015 ve 13 hodin.

propozice

Přehlídka STAGED

Zúčastněte se česko-německo-polské designérské soutěže »staged«. Představte své inovativní produkty a materiály na poli designu interiéru a textilního designu!

Přihlášky posílejte do 31.10.2014 na apply@staged-designshow.com.

přihláška   → koncept   → web

Virtuální bienále Praha 2014

Mezinárodní přehlídka umění a designu v Praze

Tématem pro rok 2014 je Information War (Informační válka). Toto téma je možné pojmout v širokém spektru významu až po vlastní reflexi současného společenského vývoje.

kategorie / Profesionální umělci a designéři, studenti vysokých škol.
technická data / PDF, formát A4, černobíle, 300 dpi.

Každý autor může odevzdat maximálně jedno dílo. Práce zasílejte v termínu od 15. 10. do 7. 11. 2014 formou vyplnění formuláře na stránce www.aug.cz/virtualni-bienale.

Výstava bude prezentována na webu a v Praze v galerii Altán Klamovka, jejíž kurátorkou je Lenka Sýkorová. Více na www.aug.cz/altan-klamovka-praha.

Další informace můžete nalézt v dokumentu → Virtuální bienále Praha 2014.

BE 22 / ateliér Time-Based Média / NoD, Praha

Výběr prací ateliéru Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse ústeckého FUD UJEP v galerii Nod v Praze

vernisáž / pondělí 20. 10. 2014 v 19:00

Kandidátní listina k volbám na děkana FUD UJEP

Předseda AS FUD UJEP obdržel od volební komise návrhy na kandidáty na funkci děkana FUD. V souladu s volebním řádem AS FUD je nyní zveřejněna kandidátní listina obsahující jména kandidátů, které volební komise obdržela a prohlásila jako vyhovující.

→ Kandidátní listina k volbám na děkana FUD UJEP

Předseda AS FUD UJEP
doc. Tomáš Pavlíček

Vladimír Švec: Cestou

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Fakulta umění a designu UJEP zvou na slavnostní zahájení výstavy doc. Vladimíra Švece CESTOU.

Vernisáž ve čtvrtek 9. 10. 2014 v 17.30 hodin. Výstava potrvá do 16. listopadu.

pozvánka

Nová pravidla a podmínky výpůjček digitální techniky KFO

Dnešním dnem včetně, tj. 25. 9. 2014, dochází ke změně provozních termínů, kdy je možné si vyzvedávat/vracet techniku.

Vydávání a příjem digitální techniky je možné pouze v následujících termínech:

Pondělí 9–11 h MgA. Petr Bača
Středa 9–16 h MgA. Petr Bača, MgA. Aleš Loziak
Pátek 9–11 h MgA. Petr Bača, MgA. Aleš Loziak (po dohodě)

Respektujte, prosím, výše uvedené termíny zápůjček. V ostatních dnech je možné techniku zanechat na recepci FUD UJEP. Výpůjčka v jiných než ve výše uvedených termínech není možná.

Bližší informace naleznete na stránce http://fud.ujep.cz/rezervace-digitalni-techniky-kfo/

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Mezinárodní sympozium rytého skla

Mezinárodní sklářské sympozium 2014 ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově zve na výstavu účastníků 1. – 6. ročníku. Výstava probíhá 21. 9. – 30. 11. 2014. V rámci sympozia bohatý program.

plakát s programem

Elektronický předzápis na akademický rok 2014/2015

Elektronický předzápis je otevřen již od 5. 6. 2014. PŘEDZÁPIS BUDE OTEVŘEN DO 20. 10. 2014. PO TOMTO TERMÍNU BUDE MOŽNÉ ZAPISOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ ZA PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsáné dostatečné množství kreditů pro daný rok.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo. které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B) a volitelné (status C).

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2014/2015 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby

Ateliérová výuka tříhodinových seminářů probíhá vždy ve středu od 16-19 hod. Kurz začíná 24. 9. 2014 a končí závěrečným hodnocením 17. 12. 2014.

Bližší info: Markéta Váradiová, tel. 606 472 097.

Více info o kurzech naleznete na stránce → Kurzy večerního kreslení pro veřejnost a Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost nebo na níže uvedených odkazech.

→ informace o kurzu
→ přihláška
→ harmonogram – Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost
→ harmonogram – Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

→ http://vecernikurzy.ujep.cz/ 
 https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011