Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English  |  Webmaster  |  Account
archiv aktualit FUD / aktuality UJEP

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2015/2016 je možné podávat do 9. 1. 2015. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení

Již byla otevřena E-přihláška ke studiu

Režim budovy FUD během vánočních svátků 2014/2015

Režim budovy FUD během vánočních svátků 2014/2015
22. 12. 2014 – 5. 1. 2015

Vrátnice: nepřetržitý provoz
Zaměstnanci: všední dny 8:00 – 18:00 h (během víkendů bude budova uzavřena)
Studenti: Budova uzavřena

Vyjímky povoluje tajemník

Tektonika paměti

Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění.

Vernisáž ve středu 17. 12. 2014 od 18 hodin.

Adéla Babanová, Štěpánka Bláhovcová, Miroslav Hašek, Katarína Hládeková, Romana Horáková, Blanka Kirchner, Magdaléna Kuchtová, Dominik Lang, Monsters, Katarína Poliačiková, Pavla Sceránková, Rudolf Samohejl, Štěpánka Sigmundová, Tereza Sochorová, Jaroslav Varga

Kurátorky: Lucie Machová a Anna Vartecká

Výstava probíhá v Galerii Emila Filly do 22. 1. 2015.

pozvánka → tisková zpráva → web → událost

Den otevřených dveří pro zájemce o navazující magisterské studium a doktorské studium

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 22. 1. 2015 Den otevřených dveří, určený pouze pro zájemce o navazující magisterské studium v oborech Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design a Kurátorská studia a pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace. Zájemci mohou v době od 10 do 14 hodin získat základní informace o studiu a o podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016.
Den otevřených dveří na FUD pro bakalářské uchazeče proběhl již 6. 11. 2014 vzhledem k tomu, že termín pro odevzdání přihlášek do bakalářského studia je 9. 1. 2015. Je tedy nutno počítat s tím, že informace nebudou ve všech případech poskytovány na úrovni ateliérů. Pokud by měl uchazeč zájem konzultovat s pedagogy daného ateliéru, je vhodné si konzultaci domluvit předem mailem nebo telefonicky s konkrétními pedagogy.

Informace poskytne:
doc. Mgr. Michaela Thelenová, Proděkanka pro studium FUD
- místnost č. 522 (pro magisterské obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design a pro doktorský obor Vizuální komunikace)
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., Vedoucí Katedry dějin a teorie umění FUD
- místnost č. 322 (pro magisterský obor Kurátorská studia)

SOUTĚŽ O NÁVRH MODERNIZACE PODOBY INTERNETOVÝCH STRÁNEK UJEP

Zasedání poroty proběhlo dne 9. prosince 2014 v 11:00 h v místnosti č. 3.14 v budově MFC,  3. patro, Pasteurova 1 v Ústí nad Labem.

Protokol ze zasedání na webu UJEP, viz úřední deska.

Jana Doležalová: Téměř evidentní skutečnost, že dva popisy jsou lepší než jeden

Výstava v Malé galerii Armaturky, zahájení ve středu 17. 12. v 18 hodin. Výstava trvá do 22. 1. 2015.

web → událost

Rezidenti - Modul Prvek

Výstava rezidentů Armaturky, studentů Ateliéru Design interiéru FUD UJEP Františka Hůly, Tomáše Rejmona a Mikuláše Zippera. Vernisáž ve středu 17. 12. 2014 v Galerii Pro design, Armaturka. Výstava trvá do 22. 1. 2015.

web → událost

Seznam konzultantů KDTU FUD 2014/2015

Seznam konzultantů KDTU FUD pro diplomové práce v akademickém roce 2014/2015. Prosíme všechny diplomanty, aby nejpozději do 12. 12. 2014 kontaktovali své konzultanty. V případě, že někdo z diplomantů zjistí, že není v seznamu, nechť neprodleně kontaktuje vedoucího KDTU doc. Mgr. Tomáše Pavlíčka, Ph.D.

Vyhodnocení studentské Soutěže na návrh a realizaci Ceny RUV

Zasedání poroty proběhlo dne 24. 11. 2014 od 12 hodin v budově Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Oceněné návrhy:

1. místo Anna Symonová – 17 bodů

2. místo Veronika Šindelářová – 14 bodů

3. místo Filip Dioszegi, Martin Opl, Daniel Kinský – 11 bodů

V příloze k nahlédnutí podrobný protokol z vyhodnocení Soutěže na návrh a realizaci Ceny RUV

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkan FUD UJEP

Podrobný protokol

Sdělení akademické obci FUD

Dne 19. 11. 2014 na 70. zasedání AS FUD byl unesením senátu zvolen kandidát na jmenování děkanem pan doc. Mgr.A. Pavel Mrkus.

Protokol průběhu voleb na funkci děkana FUD UJEP

předseda AS FUD
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

výstava Xenofilia

Bára Šimková z ateliéru Digitální média vystavuje na výstavě XENOFILIA a je též spoluautorkou konceptu této výstavy v Galerii NTK v Praze, 4. 12. 2014 – 15. 1. 2015.

Skupinová výstava Xenofilia zkoumá fenomén xenofobie v současné české a slovenské společnosti. Xenofilia představí umělce a občanské aktivisty, jejichž společným tématem je boj proti rasistickým předsudkům. Součástí výstavy jsou také dokumenty týkající se koncentračního tábora v Letech u Písku. V průběhu výstavy proběhne křest a panelová diskuse k nové knize novináře Paula Polanského, zabývajícího se historií tohoto koncentračního tábora.

Miloš Michálek: Na české zahrádce

Prosincová výstava fotografií Miloše Michálka v Café Max v Pivovarské ulici. Probíhá do 5. 1. 2015.

Michaela Thelenová - Na konci světa

Výstava Michaely Thelenové v Domě pánů z Kunštátu v Brně bude zahájena 18. 11. v 18 hodin a potrvá do 18. ledna 2015. Kurátorem výstavy je Michal Koleček.

pozvánka

Národní cena za studentský design 2014 – vizuální komunikace – výsledky

Národní cena za studentský design slaví čtyřiadvacáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 11. 11. 2014. 

Výsledky soutěže

→ Tisková zpráva [doc]
→ Reportáž z vyhlášení a předávání cen soutěže, stejně jako rozhovory s oceněnými studenty naleznete na http://www.studentskydesign.cz 

Naši studenti a absolventi získali tato ocenění:

Patrik Antczak (Grafický design II) získal za didaktickou pomůcku – Alfabeta ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Exit Design.

Monika Bolechová (Grafický design I) získala za autorskou knihu – Příběh buku ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Nadace českého výtvarného umění.

Mariana Tutschová (Grafický design II) získala za autorskou knihu – Zkratky ocenění Dobrý studentský design 2014.

Lucie Zelená (Grafický design I) získala za autorský fanzin o krajině – Tvar ocenění Dobrý studentský design 2014 a Cenu Asociace užité grafiky a grafického designu.

Young Package 2015

Vyhlášen 20. ročník soutěže Young Package / Mladý obal. Tématem výročního ročníku je "Všechno nejlepší!".

Uzávěrka registračního formuláře je 27. března 2015 ve 13 hodin.

propozice

Režim budovy FUD na období akademického roku 2014/2015

Režim vrátnice – nepřetržitý provoz

Pro studenty

PO–PÁ | 6:00 – 23:30
budova denně otevřena pro studenty FUD (hlavní vchod)
SO–NE | 8:00 – 18:00

 

Pro zaměstnance

denně | 6:00 – 23:30

V době mimo povolení vstupu je budova všem uzavřena. Výjimku tvoří vrátní, údržba, děkan a tajemník.

Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost a Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v letním semestru 2014/2015 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. Letošní novinkou je Kurz modelování a prostorové tvorby

Ateliérová výuka tříhodinových seminářů probíhá vždy ve středu od 16-19 hod. Kurz začíná 24. 9. 2014 a končí závěrečným hodnocením 17. 12. 2014.

Bližší info: Markéta Váradiová, tel. 606 472 097.

Více info o kurzech naleznete na stránce → Kurzy večerního kreslení pro veřejnost a Kurzy modelování a prostorové tvorby pro veřejnost nebo na níže uvedených odkazech.

→ informace o kurzu
→ přihláška
→ harmonogram – Kurz modelování a prostorové tvorby pro veřejnost
→ harmonogram – Kurz figurální kompozice a kresby aktu pro veřejnost

→ http://vecernikurzy.ujep.cz/ 
 https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Ediční činnost pro rok 2014

→ Ediční činnost FUD UJEP pro rok 2014

Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

→ Výsledky vnitřních grantů FUD UJEP pro rok 2014

Informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů

Dne 1.10.2013 byl spuštěn informační portál projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP, reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0285.

Je určen zejména studentům uměnovědných oborů. Poskytuje informace o připravovaných akcích, plánovaných exkurzích a přednáškách. Nedílnou součástí je on line vzdělanostní databanka, kde  studenti naleznou sylaby, opory a další vzdělávací materiál. Přístup k databance obdrží studenti podpoření z projektu u svých vyučujících.

Více na http://corona.ujep.cz/

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace dle ustanovení § 71 až § 75 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FUD UJEP se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 24. 5. 2012. Směrnice děkana FUD UJEP upřesňuje proces habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP.

Směrnice děkana č. 3/2013 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přílohy směrnice děkana č. 3/2013 (word)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011