Hlavní strana XXII  |  UJEP  |  English Version  |  Webmaster  |  Account

» Vizuální design

vedoucí
doc. ak. mal. Pavel Beneš
pavel@benes.cz

odborný asistent
MgA. Michaela Labudová
promlsu@yahoo.com

Internetové stránky ateliéru
http://www.vizualnidesign.cz

O ateliéru

Cílem studia (a výuky) v atelieru Vizuální design je vychovat ze studentů profesionální tvůrce v některém z mnoha oborů současného designu, aniž jsou jimi od počátku studií, resp. jejich kariéry, upřednostňována některá média naúkor jiných. Pod pojmem vizuální design si tak lze představit jakoukoli činnost vedoucí k povznesení vnímání, k optimističtějšímu dojmu z okolí, zvláště když na všem, co nás obklopuje, smíme a umíme mít svůj kreativní podíl.

Studenti si tak vyzkouší celé spektrum oborů, jimž se budou moci v budocnu věnovat, aniž jsou již v této fázi svazováni parametry a kritérii pro tu kterou specializaci. Někteří z nich se během studií a zvláště po nich přikloní ke grafickému designu (dosud jím byli obklopeni v největší možné míře), někteří využijí svých verbálních schopností a uplatní se jako externí accounti reklamních a komunikačních agentur, najímaní k prezentacím či obhajobám kontroverzních nebo náročných projektů. Někteří v sobě patrně objeví zdravou dávku exhibicionismu a budou se realizovat v rolích dramaturgů kulturních akcí, nebo jako koordinátoři multimediálních projektů, jimiž se během studia musí rovněž zabývat.

A všichni budou mít elementární povědomí o současné estetice, o schopnosti společnosti vnímat a přijímat kreativní atak desítek a stovek designerů v oborech takového rozsahu a množství, které si dnes možná ještě ani nedovedeme představit.

Ateliér Vizuální design připraví diváka na šok, způsobený umělcem, a umělce připraví na reakci nepřipraveného diváka.

 

Talentové zkoušky v roce 2016 se blힾí!

Protože se blížží talentové zkoušky a spousta z vás, kteří brousíte po stránkách naší fakulty, si pohrává s myšlenkou, žže by chtěla studovat třeba i v ateliéru Vizuální design, není úplně od věci vás upozornit, s čím máte šanci uspět a s čím naopak určitě neuspějete.

1. Především jižž tradičně budu bazírovat na vaší schopnosti kreslit; tuto dovednost stále považžuji za elementární a zásadní.

2. Musíte umět přemýšlet i v prostředí a v situacích, které jsou často nebo chvílemi netvůrčí a se spoustou rušivých elementů; právě takové jsou totižž talentové zkoušky, tři dny v blázinci, jehož zvládnutí můžže zásadně ovlivnit Váš profesionální žživot.

3. Musíte skutečně chtít zde studovat. Vnímám jako velké zklamání, kdyžž si mezi uchazeči vyberu předem daný počet zájemců, z nichžž jeden či dva nakonec se začátkem semestru ke studiu nenastoupí.

4. A nakonec musíte počítat s tím, žže Vám to třeba (ani tentokrát) nevyjde; řekněte si, žže se dějí i horší věci.

 

Požžadavky k talentovým zkouškám – domácí práce

Než abyste na talentové zkoušky vlekli spoustu prací zbytečně, přečtěte si zde, co s sebou vozit má i nemá smysl!

Nevozte:

Obrazy, sochy, volnou grafiku (linoryty, dřevoryty, suché jehly atd.), kreslené vtipy a veselé obrázky podle známých komiksů, žžertovné ilustrace, kresby princezen a vojáků, kresby příšerek, surrealistické vize, úlety, sprejerské aktivity a jiná vandalství.

Nezabývám se elektronickými prezentacemi (notebook, CD atd.)!

Kouknu se naopak rád na:

Užžitou grafiku (loga, značky, vizitky), plakáty, návrhy úprav tiskovin, časopisů, fanzinů apod. a na jakoukoli práci s textem (v češtině).

Zajímají mne:

Kresby hlavy a figury, kresby zvířat, koncepční projekty i nevýtvarného charakteru, projekty výstavní, hudební, herecké a textové.

Nic nezkazíte, když ukᾞete:

Reference (výstavy, ocenění atd.), schopnost myslet i mimo vymezený formát, schopnost svou práci popsat a obhájit, a ochotu přít se o svůj názor i s autoritou (jakou jsem ve Vašich očích např. já).

Všechny práce přivezte v jejich fyzické verzi (originály, fotografie, složky, knihy, katalogy apod.), rozhodně si nebudu nic prohlힾet na CD, DVD či v jiných digitálních a neskutečných formátech.

Co očekávám, žže umíte:

Výborně kreslit, kdykoliv a kdekoliv, přemýšlet i v prostředí zcela netvůrčím, přijmout cizí řešení, zvláště je-li lepší než to Vaše.

Pokud jste schopni těmto požadavkům dostát a pokud Vás neodradí naše motivační video, myslím, žže se v únoru 2013 setkáme. Přeji vám hodně štěstí!

Své práce můžžete konzultovat každou středu od 9.30 do 14.00 v našem ateliéru, č. 344, 2. patro.

Pavel Beneš, akad. mal.
vedoucí atelieru Vizuální design
říjen 2015