ZRUŠENO–Transmit Talks: Narativy antropocénu / platforma festivalu Signal pro digitální kulturu, umění a technologie

Transmit je vzdělávací platforma festivalu Signal pro digitální kulturu, umění a technologie. Celoroční aktivita Transmitu má různé výstupy, od pořádání přednášek, projekcí a workshopů, přes produkci audiovizuálního umění a performance k vytváření vlastního vzdělávacího obsahu. Jeho cílem je vzdělávat a kriticky reflektovat roli technologií v současném světě a jejich vliv na společnost, kulturu a umění. 

WWW

FACEBOOK

Transmit Talks: Narativy antropocénu

Antropocén je protkán výraznými a všudypřítomnými narativy. Od vymírání druhů, klimatické krize, přes problematiku spalování fosilních paliv, technologie obnovitelných zdrojů až po koncepty udržitelnosti, klimatické spravedlnosti a možnosti aktivismu. Společným znakem těchto narativů je, že se vztahují k obrovským prostorovým a časovým dimenzím entit – slovy Timothy Mortona – hyperobjektů, které nemůžeme postihnout v jejich celistvosti.

Jak tedy o těchto obrovských entitách vyprávět? Jakým způsobem se k nim dokáže vztáhnout umění? Jakým způsobem se k nim dokáže vztáhnout design? Lze to vůbec?

Transmit Talks se uskuteční 18.3.2020 na Fakultě Umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

PROGRAM:

10:00 – 10:40 
Tadeáš Michalik: Planetarita
Experimentální filosoficko-antropologický příspěvěk do debaty o tom, kam směřujeme. Co by mohla být planetarita? Kdo planetu obývá? Jaké role v planetárním společenství naplňujeme? A jak to souvisí s novou digitální vrstvou světa? Tadeáš Michalik je pasákem krav a v praxi testuje možnosti regenerativního managementu produkčního ekosystému.

10:50 – 11:30
Vít Bohal: O Vyhynutí 
Jedním z příběhů, který se v době klimatické změny dostává do obecného povědomí je příběh o možném vyhynutí lidstva. Přednáška poukáže na genealogii tohoto současného memu a nabídne krátké dějiny „fyzické eschatologie,“ od Lorda Byrona po Extinction Rebellion. 

Vít Bohal je doktorandem Centra pro kritická kulturní studia na FFUK a členem Diffractions Collective.

11:40-12:10 
Panelová diskuze s Vítem Bohalem, Tadeášem Michalikem a Pavlem Mrkusem

13:00 – 13:30 
Michal Kindernay: Zvnitřněné (Eko)Systémy
Michal Kindernay zrekapituluje svoji uměleckou i kurátorskou tvorbu v souvislosti s environmentálními tématy, která v současnosti rezonují ve společnosti i na umělecké scéně. Na příkladech introspektivních přístupů v audiovizuálních projektech a také v rámci pedagogické činnosti nastíní možnosti současné umělecké udržitelné produkce.

Michal Kindernay je intermediální umělec, kurátor a performer. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje environmentální problematiku. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je jedním ze zakladatelů umělecké neziskové organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu Školská 28 v Praze, nyní pracuje jako kurátor rezidenčního programu v nadaci Agosto Foundation. Působí také externě jako pedagog v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a na Prague College.

13:30 – 14:00
Tereza Špinková: (Dis)kontinuity příběhů
Velký příběh dějin umění, o jehož platnosti jsme (poháněni vírou v lepší a zářnější budoucnost) byli po staletí přesvědčováni, se ukazuje jako velký omyl s nedozírnými následky. Současné umění v souvislosti s environmentální krizí upíná svou naději ke změně v rámci institucí, praxe, i teorie. Příspěvek na vybraných příkladech představí spektrum přístupů dnešních umělců, kurátorů a teoretiků. 

Tereza Špinková je teoretička umění a doktorandka na Katedře environmentálních studií na FSS v Brně.

14:00 – 14:30 
Panelová diskuze s Terezou Špinkovou a Michalem Kindernayem

14:30 – 15:00
Jan Čapek

15:00 – 15:30
Klára Peloušková: Design ve službách civilizační transformace
Ambiciózní titul přednášky vyjadřuje rostoucí nároky na proměnu disciplíny designu směrem k “radikální udržitelnosti”, která přesahuje běžné vymezení “udržitelného rozvoje”. Přístupy a metody, které se v tomto kontextu objevují, odráží komplexitu problémů, které mnohdy nelze přímočaře “řešit”, a zároveň s sebou nesou hluboké politické implikace. Přednáška se zaměří na myšlenková východiska některých současných teoretiků a teoretiček designu a na modely designérské praxe, které tito autoři a autorky považují za nosné a pro budoucnost relevantní.

Klára Peloušková absolvovala bakalářské studium dějin umění a teorie interaktivních médií na FF MU v Brně a magisterské studium dějin a teorie moderního a současného umění na UMPRUM v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském programu. V letech 2016–2018 působila jako šéfredaktorka Artalk.cz. Nyní pracuje jako metodička na Katedře designu UMPRUM a zabývá se současnou teorií designu. Vedle UMPRUM přednáší také na FaVU VUT v Brně. Své texty publikuje v tištěných i elektronických médiích, jako je Artalk.cz, A2 či Art+Antiques. Je laureátkou Ceny Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let.

15:30 – 16:00
Panelová diskuze s Klárou Pelouškovou a Janem Čapkem 

Konference Transmit Talks: Narativy antropocénu volně navazuje na letošní téma festivalu Signal „Plán B.“ Spolupráce s Fakultou umění a designu UJEP dále pokračuje na festivalu Signal, pro který studenti FUD UJEP vytvoří společnou instalaci. 

Obroda Transmitu pomalu pokračuje. Plánem této vzdělávací platformy Signal Festivalu je zaměření se na studenty středních a vysokých škol s cílem vzdělávat a společně reflektovat roli technologií v současném světě a jejich vliv na společnost, kulturu a umění.

Prvním letošním projektem je konference Transmit Talks pořádaná 18.3. společně s Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem v rámci které proběhne několik přednášek a panelových diskuzí zaměřených na umění a design v souvislosti s environmentální tématy. Spolupráce s Fakultou umění a designu UJEP bude dále pokračovat na Signal Festival 2020, pro který studenti fakulty vytvoří společnou instalaci.