Zahájení výstavního projektu Parter / Dům umění Ústí nad Labem

Parter – opomíjený prostor Masarykovy ulice

30. 7. – 11. 9. 2020

Vernisáž proběhne ve středu 29. 7. v 18 hodin. Komentovaná prohlídka s umělci a kurátorkami začne již v 16. 30. Součastí vernisáže bude live performance Adama Hejduka. 

Vystavující: Adéla Bierbaumer, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Adam Hejduk, Jan Hrubeš & Vojtěch Novák & Štefan Pecko, K2N Landscape, Jan Poš, Tomáš Roček

Výstavní projekt je koncipován jako experiment a dialog s městským prostorem ve městě Ústí nad Labem. Umělecká díla dočasně usazená v okolí nového sdíleného prostoru Domu umění Ústí nad Labem s bytovými jednotkami a obchody v centru města patří mezi hlavní nástroj k odhalení skrytých potenciálů místa, k jeho doplnění, spoluutváření či rozšiřování nových významů. Přítomnost nového objektu a dočasné narušení komfortní zóny je schopno aktivovat společenské, historicko-politické a estetické kontexty našeho společného prostoru pro život. Architektura města a stopy historie urbanismu (často nesoucí traumatická stigmata) jsou konfrontovány s vizuálními prvky uměleckých principů, které nejen oživují veřejný prostor, ale i vytváří situace ke zkoumání vzájemné interakce. Projekt zkoumá urbánní kontext, analyzuje zdánlivou utopii místa vzniku a na případové studii konkrétního území se zamýšlí nad rolí a významem místa, ať už ve smyslu městotvorby, tak paměti, environmentu či filosofie. Dočasné instalace vzniknou díky úzké spolupráci s vybranými současnými umělci, a to v ulicích a zákoutích města, kde přispějí k diskuzi o aktuální transformací našeho prostředí. Výstavní projekt vzniká ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi a architektonickými ateliéry ve městě Ústí nad Labem.

Kurátorský tým: Martina Johnová, Iva Polanecká 

Videoprohlídka k projektu Parter — opomíjený prostor Masarykovy ulice.