AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE V ZIMNÍM SEMESTRU 2020/2021 / ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ VÝUKY

Milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na právě zveřejněné Nařízení Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jsme bohužel nuceni učinit výraznější omezení výuky v předmětech, kde se setkává více než 15 osob.

S ohledem na potřebnou přípravu pedagogů a upřesnění systému pro distanční studium budeme zahajovat výuku v zimním semestru až v pondělí 5. října.

Veškeré informace o průběhu jednotlivých předmětů se dozvíte od svých pedagogů v následujícím týdnu.

Ateliérová výuka tímto opatřením nebude alespoň prozatím omezena.

S přáním hodně zdraví a trpělivosti

Pavel Mrkus
děkan

Více informací ve zveřejněné zprávě UJEP

Tisková zpráva UJEP