Ocenění čtyř studentek FUD za aktivity a úspěchy v akademickém roce 2019/2020

12 osobností veřejného života města Ústí nad Labem i regionu, dlouhodobých partnerů UJEP, udělilo jednorázová stipendia celkem 18 vybraným aktivním a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2019/2020.

Klasická podoba veřejného předání na slavnostním ceremoniálu v letošním roce nebyla možná, proto byla stipendia, výjimečně, oficiálně předána samotnými oceňujícími v sídlech jejich institucí. Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996.

Oceněnými jsou i čtyři studentky navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu:

Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L. – Severní Terasa, Jaroslava Šimanovského získaly 3Kurátorky MgA. Kristýna Hájková, MgA. Alžběta Horáčková a MgA. Diana Knežínková.
Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková společně založily platformu 3Kurátorky. Jejím cílem je spolupráce s mladými umělci z řad studentů a čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol a prezentace jejich tvorby. 3Kurátorky spravovaly Galerii Rampa v prostorách fakulty umění a designu a připravily množství výstav v karlínské Invalidovně v Praze, na kterých byla prezentována také tvorba mnoha studentů FUD. 3Kurátorky jsou vzorovou ukázkou naprosto funkčního propojení v umělecké praxi, tedy propojení kurátor–galerista–umělec.

Stipendium statutárního města Teplice získala Bc. Maro Hajrapetjanová.
Maro Hajrapetjanová přistupuje ke studovanému oboru a jeho následné aplikaci v praxi interdisciplinárně. Profiluje se jako kurátorka i jako výtvarná pedagožka. Na přelomu května a června 2020 byla v DUÚL úspěšně otevřena její výstava „O čem mluvíme, když mluvíme o rodině“. Na rok 2021 v rámci svého studia připravuje výstavní program pro Galerii Mimochodem v Praze. Mimoškolně se produkčně podílela na multižánrovém Sejf festivalu. Nyní se podílí na vzniku nového kulturního prostoru Zahálka v Teplicích.

Všechny oceněné studenty naleznete na tomto odkazu.