PŘÍKAZ REKTORA 1/2020 K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIE KORONAVIRU V ČR

Vážení zaměstnanci, Vážení studenti,dle Příkazu rektora č. 1/2020 K aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR se ruší s okamžitou platností a do odvolání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerá výuka v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady. Zrušeny jsou také všechny kulturní, sportovní a společenské akce realizované součástmi UJEP. Dům umění Ústí nad Labem zůstává nadále otevřen, zrušeny budou do odvolání veškeré doprovodné programy.Pro studenty bude přístup do budovy Fakulty umění a designu UJEP uzavřen od úterý 10. 3. 2020 od 18:00. Zaměstnancům bude vstup do budovy otevřen. Studentům ubytovaným na kolejích UJEP se doporučuje odjezd do svých domovů. Akademickým pracovníkům se důrazně doporučuje práce z domova, řešení individuálních případů je v kompetenci přímých nadřízených. Rektor UJEP důrazně opakuje doporučení vedoucím pracovníkům všech útvarů UJEP vydat úplný zákaz vysílání jim podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do zahraničí.Studenti v programu Erasmus+ mohou nastalé komplikace řešit s prorektorem pro vnější vztahy prof. PaedDr. Pavlem Doulíkem, Ph.D. /  pavel.doulik@ujep.cz.Zahraniční studenti mimo program Erasmus+ mohou svou situaci řešit skrze vedoucí příslušných ateliérů.
 
Informace k přihláškám ke státním závěrečným zkouškám — Prosíme studenty, aby vyplnili přihlášku k SZZ z dějin, podepsali ji, naskenovali a poslali nejpozději v pátek (13. 3. 2020) na email monika.matouskova@ujep.cz nebo veronika.sladkova@ujep.cz.Kontaktní osoby: 

Miroslav Matoušek / miroslav.matousek@ujep.cz / +420 603 878 946

Monika Matoušková / monika.matouskova@ujep.cz / +420 475 285 130

Martina Lišková / martina.liskova@ujep.cz / +420 739 076 948