Bienále v Benátkách / Možné je nutné

28.—30. 6. 2019

Ateliér Time–Based Media na prvním Bienále v Benátkách. Benátské bienále je víkendový permakulturní festival jehož motto “možné je nutné” označuje palčivost a nesamozřejmost volby.

První Bienále v Benátkách klade otázku: jak nastupující generace ovlivní budoucnost a vice verza? Co plyne z našeho stávajícího způsobu jednání, uvažování a neuváženého zacházení se (zdánlivě) nevyčerpatelnými a levnými zdroji jako je krajina, voda, země, vzduch, nebo se společnými statky jako vegetace, zvířata, sluneční, větrná, fosilní, nebo jiná energie?

Barry Wan, Klára Mičková, Štěpán Kovář, Martin Marek, Iva Polanecká, Polina Khatsenka a Jan Krombholz

další informace naleznete zde https://bienalebenatky.cz/