Dotek Zuzana Nebusová, 1. BcA, 2021 Interaktivní média