Drawing as a non verbal communication tool: Virtual Biennale Prague

 

Lenka Sýkorová, ed. Drawing as a non verbal  communication tool: Virtual Bienale Prague

How do we perceive the poster today? How is its presentation evolving in the face of acceleration, technological development and virtual environments? The editor Lenka Sýkorová tries to answer these questions in the English edition of this publication, which is a continuation of the Virtual Biennale Prague project, which since 2007 has been based on the principles of non-verbal and intercultural communication. This international project fulfils the need for a non-commercial poster exhibition that is not burdened with a large institutional and production burden.

(Jak vnímáme plakát dnes? Jak se vyvíjí jeho prezentace tváří v tvář zrychlení, rozvoji technologií a virtuálnímu prostředí? Na tyto otázky se snaží odpovědět editorka Lenka Sýkorová v anglickém vydání této publikace, která navazuje na projekt Virtual Biennale Prague, jenž od roku 2007 vychází z principů neverbální a interkulturní komunikace. Tento mezinárodní projekt naplňuje potřebu nekomerční výstavy plakátu, která není zatížena velkou institucionální a produkční zátěží.)

Book reviewers: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.; prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Keywords: drawing, poster, graphic design, design competition, contempo-rary art, social networks, visual communication, visual thinking, virtual envi-ronment, public space

Editor: Lenka Sýkorová
Texts: Eduardo Barrera Arambarri, Dušan Junek, Pekka Loiri, Karel Míšek, Yasha Rozov, Thierri Sarfis, Lenka Sýkorová, Laze Tripkov, Li Xu
Photographs: Lenka Sýkorová, Markéta Bendová, Studio Flusser, artist archive
Translation and Proofreading: Zuzana Dussel Jurgens, Charlie Greenham, Marta Nožková
Graphic design: Karel Míšek
Number of Pages: 204

Printed Book
Lenka Sýkorová, ed. Drawing as a non verbal  communication tool: Virtual Bienale Prague

The book was published by Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2020.
ISBN 978-80-7561-285-4 (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem)
ISBN 978-1- 9160592-5-2 (PUNNO Press, London)
DOI:10.21062/B/DNC T/2021.01

eBook
Lenka Sýkorová, ed. Drawing as a non verbal  communication tool: Virtual Bienale Prague

The eBook was published by Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2020.
ISBN 978-80-7561-279-3 (e-book. Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem)
ISBN 978-1- 9160592-5-2 (PUNNO Press, London)
DOI:10.21062/B/DNC T/2021.01

ELEKTRONICKÁ KNIHA JE K DISPOZICI V REPOZITÁŘI VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP.
Odkaz: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/detail-ujep_us_cat-0290131-Drawing-as-a-nonverbal-communication-tool-Virtual-biennale-Prague/ 

 

„CITUJTE! / CITE THIS!“

SÝKOROVÁ, Lenka, Dušan JUNEK, Pekka LOIRI, Eduardo Barrera ARAMBARRI, Karel MÍŠEK, et al, SÝKOROVÁ, Lenka, ed. Drawing as a non verbal  communication tool: Virtual Bienale Prague. Translators JURGENS, Zuzana Dussel, Charlie Greenham, Marta Nožková. Ústí nad Labem, London: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Puno Press. 204 p. ISBN 978-1- 9160592-5-2 (PUNNO Press, London). ISBN 978-80-7561-285-4 (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem).