Martin Kuriš: Monografie 1993–2017

Objemná vázaná monografie autora Martina Kuriše v českém a anglickém jazyce obsahuje šest autorských příběhů (Baryk, Marnotratný krejčí, Smutný rybář, Petr z Drslavic, Navarana, Lola) a 320 reprodukcí jeho převážně malířských děl z období let 1993 až 2017. Poslední kapitola představuje i dílo sochařské a loutkářské. Monografii doprovází také tři kurátorské texty od Michala Kolečka (FUD UJEP), Veroniky Marešové (GASK) a Lucie Šiklové (Galerie Klatovy/Klenová o. p.). Publikace vychází v koedici s FUD, GASK Kutná Hora a Galerií Klatovy/Klenová o. p. Graficky knihu zpracoval Jakub Konupka.

Autoři textů: Michal Koleček, Veronika Marešová, Lucie Šiklová
Fotografie: Martin Polák, Radek Jandera, Tamara Malinská, Adam Pavlíček, Ondřej Janek, Pavel Matoušek, Zdeněk Čvančara
Jazyková korektura: Tomáš Stejskal
Anglický překlad: Melvyn Clarke, proofreading Stephan von Pohl
Grafická úprava a sazba: Jakub Konupka
Vazba: pevná, šitá
Formát: 297 x 210 mm
Počet stran: 330
Vydání první
Náklad: 300 výtisků
Tisk a vazba:  PB tisk a. s.
Rok vydání: 2018
Vydali FUD UJEP – Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, GASK – Galerie Středočeského kraje p. o. a GKK – Galerie Klatovy/Klenová p. o.
ISBN 978-80-7561-139-0 (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, edice FUD)
ISBN 978-80-7056-183-6 (GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře)
ISBN 978-80-88288-02-2 (GKK – Galerie Klatovy/Klenová)

 

„ Martin Kuriš se totiž rychlému ,čtení‘ svých maleb jaksi podvědomě brání tím, že nezřídka vypráví příběhy, které se každodennímu životu vzpírají. Jeho narativ osciluje mezi lidovou mytologií ve formě pohádky a hyperbolickými portréty jeho sousedů či monumentálními kompozicemi zachycujícími komplikovanou krásu zdejší kulturní krajiny.“   (Michal Koleček)

„Syrově krásná krajina v sobě nese ukryty pohnuté výjevy někdejších dramat. Je výmluvně mlčenlivým místem a zároveň inspiračním zdrojem a živnou půdou pro vznik umělcových narativně-imaginativních pláten. Do nich Kuriš zasazuje autentické postavy portrétovaných, avšak v pohádkovém, baladicko-bájivém přednesu. Svým prostým až naivizujícím způsobem čerpá z poetiky lidové slovesnosti nebo vychází z tradičních námětů klasické literatury, ozvláštněných erotickými a surrealistickými prvky.“  (Veronika Marešová)

„Tajemství prochází celým Kurišovým dílem a propojuje všechny jeho projevy. Precizně malované scény jeho obrazů, ať se odehrávají v interiéru, ať v krajině skutečné či schematizované, teď anebo v pohádkovém bezčasí (a právě tyto dvě roviny se u Kuriše povážlivě směšují), jsou plny konkrétních věcí a postav, a přeci jakoby byly zakleté. Na poli současné malby je Martin Kuriš exotický zjev.“   (Lucie Šiklová)

 
Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz