Martin Netočný / Ženy v burkách a Američané v poušti / Billboart Gallery

12/2 – 11/3 2020, vernisáž 12/2 v 16 hodin

Dílo Martina Netočného otevírá problematiku prezentace vážných světových událostí skrze reprodukované obrazy a upozorňuje na lidskou otupělost vnímání skutečnosti skrze uměle nastolená fakta. Věříme, že dílo ve veřejném prostoru vyvolá řadu otázek a přiměje diváka k zamyšlení se nad problematikou prezentace vážných světových událostí, ať už ve školních učebnicích, či v jiných médiích.

Billboart Gallery – Manipulace obrazem a slovem
Ústecká Billboart Gallery zahajuje nový cyklus výstav pobízející k zamyšlení se nad vnímáním vizuálních i psaných informací kolem nás. Je ještě možné najít v současném chaotickém světě obrazů, vjemů a informací srozumitelnou cestu? Kde se nachází pravda a kam už sahá lež? Cyklus výstav potrvá od února do srpna 2020 a bude zahrnovat celkem 5 různých projektů umělců a umělkyň Billboart Gallery je výstavní platforma, která se nachází poblíž Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na ploše dvou reklamních billboardů mohou umělci a umělkyně oslovovat širokou veřejnost krajského města.

Kurátorkami projektu jsou studentky druhého ročníku oboru Kurátorská studia na FUD UJEP: Andrea Vaňourková, Michaela Buštová a Josefína Pleslová.

Grafické zpracování: Saša Šliková
Adresa: Billboart Gallery, Pasteurova 9, 400 96 , Ústí nad Labem

FACEBOOK