Miroslav Hašek, Silvie Milková, Pavel Mrkus / Ráj je vždy jen věcí volby

10. 6. — 28. 8. 2022
Galerie Alternativa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Rok 2020 bezesporu každému z nás přichystal překvapivé životní zkušenosti. Tento kurátorský projekt je určitým výsledkem přemýšlení v klauzuře karantény. Cesty a krajiny umělecké představivosti jsou široce položené a mají-li hranice, tak velmi rozvolněné. Tato fantastická prostředí jsou tvořena situacemi, příběhy a obrazy, jež zdánlivě nevyprávějí o běžné realitě.  Výstava je inspirována básní Emily Dickinsonové, která dala celé výstavě název (použila jsem překlad Evy Klimentové). Výstava představí především taková díla, v nichž můžeme ucítit jemné chvění jako ve chvílích mezi spánkem a bděním, na rozhraní dne a noci nebo dvou střetávajících se nálad či entit. Je to takové a již je to jinak. Nezachytitelnost a prchavost bývá v takových pracích vyjádřená prostřednictvím přerývaného vyprávění, přezoomovaným pohledem, použitým materiálem, médiem nebo zvoleným úhlem pohledu.

Kurátorka / Eva Mráziková (pedagožka FUD UJEP)

Vystavující umělci / Miroslav Hašek (absolvent a pracovník FUD UJEP), Silvie Milková (odborná asistentka ateliéru Fotografie), Pavel Mrkus (děkan FUD UJEP)