Kritický katalog Mo(nu)mentální topografie

 

 

Michal Koleček, ed.

Mo(nu)mentální topografie. Kritický katalog výstavního projektu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty

V rámci pěti samostatných výstavních celků prezentovala svá díla více než stovka umělců (studentů, absolventů fakulty i pozvaných autorů) v prostorách Domu umění Ústí nad Labem, v Galerii Emila Filly, Galerii Hraničář a v Muzeu města Ústí nad Labem. Rozsáhlý projekt MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE roku 2018 expandoval rovněž do veřejných prostor města, kde se sochy, vizuální objekty a instalace věnovaly výhradně širším historickým tématům spojeným s tzv. osmičkovými výročími, reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968, odehrávajícími se na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí. Publikaci s bohatou fotodokumentací doprovází sedm odborných kurátorských textů.

Fakulta umění a designu si v roce 2018 připomněla 25. výročí založení vysokoškolských uměleckých studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci oslav tohoto výročí fakulta uspořádala tvůrčí a výstavní projekt zaměřený na průzkum témat, která se z různých úhlů dotýkají specifik místa, kde působí – města Ústí nad Labem a přilehlého regionu.

Vedle pěti vždy tematicky specificky vyprofilovaných výstavních celků prezentovaných v prostorách Domu umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Galerie Hraničář a Muzea města Ústí nad Labem projekt MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE expandoval rovněž do veřejných prostor města Ústí nad Labem, kde se ovšem prostřednictvím devíti uměleckých realizací věnoval širším historickým tématům spojeným s tzv. osmičkovými výročími, reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem této části projektu bylo připomenout historickou perspektivu rozloženou mezi vznik Československa a pád komunistického režimu v roce 1989, přičemž jednotlivé realizace se zaměřily na napětí mezi velkými dějinami a jejich projevy místními, a také zcela individuálními, odehrávajícími se na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí.

V širokém zapojení pedagogů, studentů a absolventů a ve spolupráci s řadou externích vystavujících, ale také s mnoha partnery a podporovateli se tak Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevřela městu a jeho komunitě, aby obohatila místní kulturní život a nastínila kontury vlastního tvůrčího potenciálu a aktuální existence v širším společenském kontextu.

Kritický katalog tohoto výstavního projektu obsahuje nejen bohatou obrazovou dokumentaci jednotlivých uměleckých děl a designérských návrhů prezentovaných na šesti dílčích výstavách. Zahrnuje také sedm odborných textů připravených členy kolektivu kurátorů, které doplňují umělecké realizace o soustředěný průzkum aspektů metodologie kurátorské praxe (János Szoboszlai),  uměleckých strategií vstupujících do širšího sociálního a politického kontextu na půdorysu města Ústí nad Labem (Michal Koleček), site-specifických hodnot a latentních symbolických projevů reprezentujících bohatství zvoleného místa, tedy opouštěné a znovu nalézané krajiny Sudet (Pavel Matoušek, Eva Mráziková, Anna Vartecká), etiky péče o lokální sakrální památky (Vendula Fremlová), futuristických vizí oscilujících mezi inovativními formami designu a příznaky civilizační dystopie (Jaroslav Polanecký) a v neposlední řadě hybridních uměleckých tvarů vyrůstajících z atmosféry digitálních a virtuálních rozhraní ovlivňujícího mentální i kulturní milieu současné společnosti (Lenka Sýkorová, Viktor Čech).

Uprostřed dynamických společenských, politických, ekonomických, kulturních i technologických změn tak Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem potvrzuje prostřednictvím různorodých tvůrčích uměleckých a výzkumných aktivit realizovaných v rámci projektu MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE svůj respekt k trvalým hodnotám přítomným v poslání univerzitního prostředí – tedy úctě vůči pravdě, vědění a společenské zodpovědnosti.

(Michal Koleček, komisař projektu)

Garanti projektu Michal Koleček, Pavel Mrkus
Libreto a komisař projektu Michal Koleček
Termín konání výstav 24. 10. — 6. 12. 2018
www.monumentalnitopografie.cz
Editor Michal Koleček
Odpovědná redaktorka Klára Mrkusová
Autoři textů  Viktor Čech, Vendula Fremlová,  Martina Johnová, Michal Koleček, Pavel Matoušek, Eva Mráziková, Pavel Mrkus, Jaroslav Polanecký, Lenka Sýkorová, János Szoboszlai, Anna Vartecká, studentky oboru Kurátorská studia FUD: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Ekaterina Kačalová, Aneta Krutská, Anna Zemanová
Jazyková úprava Renata Vykusová
Redakční úprava a korektury Klára Mrkusová
Obrazová dokumentace Martina Lišková
Fotografie Martin Polák, Jiří Dvořák, Lucie Hyšková, Petr Kubáč, Tomáš Lumpe, Jiří Preclík, Jaroslav Polanecký, Jan a Johana Pošovi, Jesica Štantejská

Grafický design a sazba Oleg Zářecký
Písma Nudista od písmolijny Suitcase Type Foundry,
ITC Franklin Gothic Pro od písmolijny Linotype
Tisk H. R. G., spol. s r. o.
Vydání první
Počet stran 348
Náklad 300 ks
Vydala Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2019. 
Pasteurova 9, Ústí nad Labem
www.fud.ujep.cz

ISBN 978-80-7561-221-2

 

Vystavující umělci
Dan Barek,Erik Bartoš, Jiří Bartoš, Ilia Bazhanov, Jana Brandtlová, Radek Brezar,
Marek Bulíř, Jaroslav Červený, Otýlie Diatková, Klára Dlouhá, Daniela Dostálková, Ilona Dragoeva, Pavel Frič, Petr Hák & Markéta Držmíšková,  Dziyana Harneichuk, Miroslav Hašek, Anna Hrubá, Pham Huy, František Hůla, Radek Jandera, Dominik Janoušek, Kateřina Jouklová, Tereza Kabůrková, Valerie Kamererová, Polina Khatsenko, Svatopluk Klimeš, Petra Kmošťáková, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Pavel Kopřiva, jr. Zdeněk Košek, Jiří Kovanda, Štěpán Kovář, Filip Krampla, Jan Krtička, Aneta Krupková, Petr Kubáč, Otis Laubert, LLEV (Eva & Marcel Mochalovi), Josef Málek, Frank Malina, Pavel Matela, Klára Míčková Andrea Mikysková, Silvie Milková, Anna Minářová, Anatoly Morozov, Michal Max Mráz, Pavel Mrkus, Alexandra Naušová & Simona Patelisová, lona Németh, Ernest Neuschul, Václav Nosek, Martin Opl, Markéta Oplištilová, Lucie Oplíštilová, Josef Oubrecht, Eva Pacalová, Simona Pekařová, Ondřej Plachý, Maria Poliaková,  Jan a Johana Pošovi, Jan Prošek, Anna Rauferová, Alena Ryšánová, Lucie Řeřichová, Lada Semecká, Marie Scheerbaumová, David Síla, Adéla Součková, Magdalena Spanilá, Karolína Stará, Jonáš Strouhal, Zdeněk Svejkovský, Jitka Svobodová, Kateřina Šichanová, Markéta Špačková,Tereza Špádová, Jakub Špaňhel, Pavla Špásová, Magdaléna Šťastníková, Filip Švácha, Martin Švanda, Karim Tarakji, Michaela Thelenová, Tom & Nik, Dmitriy Tsybenko, Dominika Ungrová Josefína VávrováRobert Vlasák, Karolína Vorlíková, Tomáš Vrána, Adéla Waldhauserová, Natalie Witkin, Marie Wolfová, Alex Yakoubouvskaya, Bo Yang, Michal Zábranský, Anežka Závadová, Marie Zouharová

Architektura expozic Richard Loskot, Jan Pfeiffer, Tomáš Petermann
Produkce a organizace Jiří Bartoš, Adéla Bierbaumer, Ilona Dragoeva, Lucie Frajsová, Miroslav Hašek, Viktorie Chomaničová, Ondřej Janek, Martina Johnová, Martin Klomínský, Martina Lišková, Pavlína Loskotová, Tomáš Lumpe, Adéla Machová, Miroslav Matoušek, Stanislava Palečková, Iva Polanecká, Jana Stejskalová, Zita Šauerová
AV technika Zdeněk Svejkovský
Instalace Luba Bakičová, Jiří Bartoš, Jan Löbl, Štefan Pecko, Josef Schorm, Roman Šimek, Martin Verner, studenti FUD UJEP
Grafický design projektu Veronika Opatrná & Oleg Zářecký
Grafické práce Adéla Bierbaumer, Magdalena Gurská, Veronika Opatrná & Oleg Zářecký, Tomáš Trnobranský
Redakce a produkce tiskovin (průvodce a mapa) Klára Mrkusová
Fotografie, video Martin Polák, Jiří Dvořák, Lucie Hyšková, Petr Kubáč, Tomáš Lumpe, Jesica Štantejská

Hlavní partneři
Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem,
Veřejný sál Hraničář, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ústecký Kraj, statutární město Ústí nad Labem,
MO Ústí nad Labem – město, obec Petrovice
Sponzoři
Děkujeme firmě SCHICHT za sponzorování uměleckého díla Otise Lauberta.
Dílo Ilony Németh podpořily Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Děkujeme pobočce Raiffeisenbank v Ústí nad Labem za podporu uměleckého díla Michaely Thelenové. Děkujeme firmě Tortuga Bay s. r. o. za podporu uměleckého díla Pavla Mrkuse.
Projekt Mo(nu)mentální topografie podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v programu pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy jako součást oslav Společné století.

„CITUJTE!“

KOLEČEK, Michal, (ed.). Mo(nu)mentální topografie: Kritický katalog výstavního projektu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaného při příležitosti 25. výročí založení fakulty. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, 2019. 348 s. ISBN 978-80-7561-221-2.