Národní cena za studentský design / nominace / hlasování

Porota Národní ceny za studentský design zasedla a vyhlásila výsledky nominovaných prací. Je nám potěšením oznámit, že v letošních nominacích máme řadu zástupců z ateliérů Grafický design 1, Grafický design 2 a Vizuální design FUD UJEP. Hlasování je otevřeno. GRATULUJEME A DRŽÍME PALCE!
 
On line veřejné hlasování o Cenu veřejnosti probíhá do 30. 9.:
https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/
 
LESNÍČEK / Aneta Chmelová / GD 1

STARÝ LEV A MLADÁ OPICE / Veronika Opatrná, Zdeněk Opatrný / GD 2

POCHOD VODOBRANÍ / Jana Babická, Katrin Bittnerová, Martina Shořovská / GD 1

MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE / Veronika Opatrná, Oleg Zářecký / GD 1

DŮM U TŘÍ KOČEK / Tereza Janáková / VD

ORIENTAČNÍ SYSTÉM V BUDOVĚ FUD UJEP / Nikola Iljučoková, Judita Košťáková, Veronika Opatrná, Jáchym Moravec / GD 2

FUD GUIDE / Alexandra Šliková, Jáchym Moravec / GD 2

PRIORYTMIZACE 60 / Jáchym Moravec / GD 2
Na internetových stránkách designcabinet.czstudentskydesign.cz jsou také zveřejňovány rozhovory s vybranými studenty, jejichž práce se porotám nejvíce líbily. Rozhovory dělá studentka kurátorských studií FUD UJEP Andrea Vaňourková.
 
QR KÓD PRO HLASOVÁNÍ: