Pavel Kopřiva: Hand-Book

Pavel Kopřiva: Hand-Book

Katalog autorské tvorby vizuálního umělce a vedoucího ateliéru Interaktivní média na ústecké FUD UJEP Pavla Kopřivy

Recenzenti: Jiří Machalický, Pavlína Morganová

Texty: Michal Koleček, Jaroslav Polanecký, Pavel Kopřiva
Grafický design: Jakub Štěpánek, Iva Š. Tattermuschová
Počet stran: 112
Náklad: 500 ks

Vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010

ISBN 978-80-7414-249-9

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz