Pracovní příležitost I Administrativní pracovnice/pracovník studijního oddělení se zaměřením na zahraniční studenty FUD UJEP

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa:

administrativního pracovnici/pracovníka studijního oddělení se zaměřením na zahraniční studenty

– agenda spojená se zahraničními studenty, pedagogy a dalšími smluvními partnery v anglickém jazyce
– poskytování studijních informací uchazečům v rámci studia v anglickém jazyce
– zpracování a kompletace přihlášek a všech dalších dokumentů nutných pro přijímací řízení v rámci studia v anglickém jazyce a další agenda s tím související
– komunikace s MZV ČR, respektive se zastupitelskými orgány ČR, MV ČR, cizineckou policií
– průběžná komunikace se studenty v rámci studia v anglickém jazyce
– zajištění korespondence v anglickém jazyce a překlady textů v oblasti studijního referátu
– překlady aktualizovaných studijních předpisů, aktualizace studijních informací na webu FUD UJEP
– běžná agenda ve styku se zahraničními studenty ve spolupráci se studijními referentkami

Požadavky:
Angličtina (VŠ vzdělání v oboru, minimálně bakalářská úroveň)
Němčina, případně Ruština výhodou
Schopnost práce v online prostředí a datových systémech univerzity (Studijní portál STAG)
Schopnost práce na PC (Word, Excel, Adobe Acrobat)
Dobré komunikační schopnosti

Zařazení:
Pracoviště: studijní oddělení FUD UJEP
Místo výkonu: Ústí nad Labem
Nadřízený: proděkanka pro studium
Mzdová třída: N7 – N9
Nástupní plat: 29 000 Kč
Úvazek: 100 %
Termín nástupu: 1. září 2021

Přihlášky se strukturovaným životopisem, kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx a zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na radka.krumplova@ujep.cz nejpozději do 30. 06. 2021.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení.
Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: radka.krumplova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju