Před→Dernisáž / Diplomky 23

14. 6. 2023, před budovou FUD UJEP

Fakulta umění a designu si vás dovoluje pozvat na Před→Dernisáž k příležitosti ukončení výstavy bakalářských prací v prostorách jednotlivých ateliérů. Součástí akce je společná prohlídka vystavených exponátů.  

Program Před→Dernisáže

18.00 – Startujeme akci s děkankou FUD

18.15 – DJ Hrrhrrrrhrrr a DJ lucky number 5

19:00 – Společná prohlídka výstavy bakalářských prací 

22.00 – Končíme & to be continued…