Seminář knihtisku/ Seminar of Letterpress

Seminář povede MgA. Jakub Horský, grafik, knihtiskař, absolvent FaVU v Brně a v současné době student doktorského studia FUD Ústí nad Labem.

Seminář bude zaměřený na realizaci vlastního autorského projektu v technice knihtisku.

Studenti se seznámí se základní historií knihtisku, s jeho specifiky a především s možnostmi, které tato tisková technika nabízí v kontextu současné vizuální tvorby. Obsáhnou základní technologické dovednosti v ruční sazbě z olověných a dřevěných písem, v kombinacích písma a ilustrace a zdatnosti v obsluze knihtiskových strojů.

Dílna bude otevřena klasických typografickým a grafickým projektům stejně jako experimentům a konceptuální tvorbě. Bude možné realizovat autorské knihy, plakáty, grafiky, …

Klíčová slova: Koncept / typografie / plakát / autorská kniha / instalace / otisk / technologie / experiment

Učební plán pro: 1. a 2 r., magisterského studia
Název předmětu: Grafika 1
Identifikační kód: KVP / 580 
Typ studijního předmětu: Volitelný
Rozsah: 3 hodiny týdně, 1 kredit
Vyučovaný semestr: zimní semestr, letní semestr
Vyučovací jazyk: Čeština / English
Ukončení: ZK
Termín: výuka bude probíhat blokově, výukový den bude čtvrtek od 10:00 do 13:00.

Počet studentů v semináři je omezený.