VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ pracovních míst – vedoucí a odborný asistent/odborná asistentka ateliéru Aplikovaná fotografie

Děkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst

vedoucí a odborný asistent/odborná asistentka ateliéru Aplikovaná fotografie

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:
1 / vedoucí ateliéru Aplikovaná fotografie (úvazek 1,0)
2 / odborný asistent/odborná asistentka ateliéru Aplikovaná fotografie (úvazek 1,0)

Primárně se předpokládá, nikoli však bezvýhradně, že vedení ateliéru (vedoucí ateliéru a odborný asistent / odborná asistentka) bude kandidovat ve společném týmu).

Výše úvazku: 1,0 (100 %) na pracovní smlouvu (vedoucí ateliéru)
Výše úvazku: 1,0 (100 %) na pracovní smlouvu (odborný asistent / odborná asistentka)
Předpokládaný nástup: 01. 10. 2024
Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Předpokládané zaměření ateliéru:
Ateliér Aplikovaná fotografie se specializuje na prozkoumávání a implementaci současných trendů využití fotografického média ve vizuální kultuře. Je součástí Katedry výtvarného umění, ale má blízko také ke Katedře vizuální komunikace. Primární dovedností je pečlivě osvojený řemeslný základ, který slouží jako výchozí bod pro využití fotografického obrazu v různých aspektech vizuální komunikace.

Kromě vedení ateliéru je další částí pracovní náplně pedagogů tvůrčí umělecká, výzkumná či vědecká činnost (očekává se zapojení do grantové a publikační činnosti).
Výuka probíhá v českém jazyce, se zahraničními stážisty je předpokládána plynulá komunikace i v anglickém jazyce.

Požadavky:
— vysokoškolské vzdělání v oboru, minimálně magisterský titul 
— přehled o aktuálním dění v širším kontextu oboru na tuzemské i mezinárodní scéně 
— předložení koncepce výuky v dané oblasti
— dobrá znalost anglického jazyka
— organizační a komunikační schopnosti

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:
— Přihlášku
— Profesní životopis, vč. přehledu tvůrčí a pedagogické činnosti
— Portfolio vlastní tvorby, popřípadě pedagogických realizací
— Kopie dokladů o vzdělání, případně akademických titulech
— Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Případné dotazy ohledně profilu uchazečů/uchazeček či koncepce výuky zodpoví zástupce vedoucího katedry MgA. Václav Kopecký, Ph.D. na adrese: vaclav.kopecky@ujep.cz nebo proděkanka doc. Mgr. Michaela Thelenová na adrese: michaela.thelenova@seznam.cz.

Případné dotazy k systému výběrového řízení směřujte na adresu: personalni@ujep.cz.

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 13. 06. 2024.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.