Wooden web: Czech/German Node // Česko-německý uzel

8

Výstava Wooden web: Česko-německý uzel

Vernisáž a performance v pátek 16. února 2017 v galerii Českého centra v Berlíně od 17.00 do 21.00 h

České Centrum Berlín 16. 2. 2017 /Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin, Německo

Program:

– od 17.00 do 18.00 Skype performance: Pavlína Kubelková, Michael Carty a Michael White (Irsko)

– prezentace mobilních dřevěných stránek: Vojtěch Horálek (Česká rep.)

– zavěšování artefaktů na síť: pro veřejnost

– od 19.30 – úvodní slovo kurátorky Terezy Novákové (Česká rep.)

– od 19.00 – performance a komentovaná prohlídka výstavy: Josef Daněk a Dirk Grosser (Česká rep.-Německo)

– od 20.00 – hudební vystoupení s projekcí: Wizard Ashdod (Německo)

– hromadná performance účastníků

Autor projektu: Josef Daněk
Kurátorka: Tereza Nováková

Umělci: D. Grosser, T. Grussmann,V. Horálek, P.Hudcová, H. Chmelař, G. Kleinschmidt, P. Kubelková, P. Matoušek, A. Morey, L. Skřivánková, Paul Ressl, T. Teper, neurografismos, a další

Podstatou tvořivě hravého konceptu je představa budování kvazi funkčního „dřevěného“ modelu internetové komunikace, s jehož pomocí jsou uskutečňovány vzájemné interakce a tvůrčí spolupráce. Artistní „hra na internet“ při tom často paradoxně poodhaluje jednotlivé mechanismy fungování skutečné internetové sítě.

Vedle všech nesporných výhod přináší internet také hrozby a nebezpečí. Jestliže největší rizika mohou být spojována s jeho nezměrnou „nadlidskou“ potencialitou a naší neschopností nadhledu nad jeho možnostmi, wooden web je třeba vnímat jako vědomý pokus o polidštění sítě, o kontakt „tváří v tvář“.

Více informací na:

https://www.facebook.com/groups/1566991613534843/ 

https://berlin.czechcentres.cz/programm/event-details/wooden-web-deutsch-tschechischer-knoten/

 

Wooden web: Czech/German Node

Installation-Participation-Event on Friday, February 16, 2017, in the gallery of the Czech Center /Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin

 The event takes place from 17.00 to 21.00 hours:

– from 17.00 to 18.00 Skype performance: Pavlína Kubelková, Michael Carty and Michael White (Ireland)

– presentation of mobile wooden pages: Vojtěch Horálek (Czech Rep.)

– hanging artefacts on the „wooden web“ net: open for the public

– from 19.30 – curatorial speech by Tereza Nováková (Czech Rep.)

– from 19.00 – performance and commentary of the exhibition: Josef Daněk and Dirk Grosser (Czech Republic – Germany)

– from 20.00 – musical performance with projection: Wizard Ashdod (Germany)

– collective performance of participants

Author: Josef Daněk
Curator: Tereza Nováková
Artists: D. Grosser, T. Grussmann, V. Horálek, P. Hudcová, H. Chmelař, G. Kleinschmidt, P. Kubelková, P. Matoušek, A. Morey, L. Skřivánková, Paul Ressl, T. Teper, neurografismos, and others

The essence of this playful creative concept is the idea of building a quasi-functional „wooden“ internet model of communication, through which actual interactions and creative cooperation are realized. Paradoxically, this artist’s „internet game“ reveals the actual functioning of Internet networks.

In addition to all the undeniable benefits, the Internet also poses threats and dangers. If the greatest risks can be associated with its immense „superhuman“ potential and our inability to oversee its possibilities, the Wooden Web should be perceived as a conscious attempt to pollute the net, through face-to-face contact.

More info:

https://www.facebook.com/groups/1566991613534843/ 

https://berlin.czechcentres.cz/programm/event-details/wooden-web-deutsch-tschechischer-knoten/