Změna bakalářského přijímacího řízení – Důležitá informace pro uchazeče

Vážení uchazeči, vážené uchazečky bakalářského studia,

dovolte nám, abychom Vás informovali o závažných změnách přijímacího řízení do bakalářského studia na Fakultě umění a designu UJEP.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsme se rozhodli změnit prezenční formu přijímacího řízení na online formu.

Veškeré informace a pokyny naleznete v Podmínkách přijímacího řízení. V dokumentu jsou červeně označeny příslušné změny a důležité termíny a informace. Prosíme, vše si pečlivě prostudujte. V případě nejasností, kontaktujte Studijní oddělení FUD.