Aplikovaná a reklamní fotografie

Kontakt

vedoucí
MgA. Jiří Thýn
jirithyn@gmail.com 

MgA. Václav Kopecký, Ph.D.
vaclavkopecki@gmail.com

odborný asistent
MgA. Marián Beneš
mariben@gmail.com

odborný asistent
MgA. Jiří Dvořák
jiridvorak@outlook.com

W: https://aarf.cz/
FB: https://www.facebook.com/AARF.FUD
IG: https://www.instagram.com/aarf.fud/

 

Ateliér

Jakkoliv současné umělecké školství odsouvá užitou a reklamní fotografii neprozíravě do oblasti komerce a pouhé utilitárnosti, metodologie výuky ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie směřuje k opačnému pojetí.

Výuka stojí na vědomí o společenské závažnosti reklamní tvorby, na možnosti kultivovanou prací, oproštěnou od banality, formovat životní styl společnosti, a tak cílí k výchově samostatných tvůrčích pracovníků, připravených a ochotných promítat vlastní výtvarný styl do zakázkové práce.

Systém praktických cvičení vede studenta po technické stránce k prozkoumávání tvůrčích možností všech mutací záznamové techniky od vlastnoručně vyrobené dírkové komory, respektive fotogramu, přes SLR analogovou kameru k sofistikovanému digitálnímu ateliérovému přístroji. Po obsahové stránce zadání úkolů usiluje o vyváženost jasně definovaných prací, postavených striktně na řemeslné dokonalosti, s náměty vyzývajícími k volné imaginaci a tvorbě oproštěné od jakýchkoliv apriorních limitů.

Galerie

Novinky

Letní škola FUD 2019

Fakulta umění a designu pořádá první ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře osm intenzivních týdenních kurzů napříč všemi obory.

Diplomky 19

Srdečně Vás zveme na výstavu bakalářských a magisterských prací studentů FUD. Vernisáž se uskuteční 29. 5. od 17 hod v Galerii Emila Filly, pokračovat bude od 18 hod v Domě umění Ústí nad Labem a zakončena bude v prostorách FUD. 

6

Mo(nu)mentální topografie

Fakulta umění a designu zahajuje přípravu velkého výstavního projektu k 25. výročí vzniku s názvem Mo(nu)mentální topografie. K realizaci jsou zváni všichni pedagogové i studenti s návrhy a tématy ze všech našich oborů. 

→ Detaily výzvy a podrobné informace