Performance / OBJEKT-PROSTOR-AKCE

Ateliér

OBJEKT—PROSTOR—AKCE

Činnost ateliéru se týká především performance a všeho, co s touto formou uměleckého vyjádření souvisí. V první řadě jde o práci s médii, která slouží k zachycení a dokumentaci těchto aktivit, tedy s fotografií a videem. Dále se zabýváme prostředky, které jsou akčnímu umění nejblíže, tedy instalací a objektem. Protože však dnes nelze omezovat uměleckou tvorbu na jediný možný způsob vyjádření, mohou studenti využívat všechny vhodné prostředky, a to bez ohledu na zaměření ateliéru.

Důraz klademe také na rozhled a obeznámenost s tvorbou kolegů z našeho nejbližšího okolí i z mezinárodní umělecké scény. Důležitý pro nás je nejen sám proces tvorby artefaktu, ale i způsob jeho prezentace, ať už na výstavách, nebo v médiích. Jde například o vhodný výběr prezentovaných prací, jejich adjustaci a instalaci, o rozhovory a komunikaci o vlastní práci s veřejností, s kritiky atd.

Považujeme za důležité, aby studenti pokud možno pracovali na půdě školy, aby tak měli možnost konfrontovat svou práci s ostatními, aby se vzájemně střetávali a komunikovali mezi sebou, abychom pravidelně hovořili nejen o práci samé, ale i o všem, co s ní souvisí.

Novinky

Letní škola FUD 2019

Fakulta umění a designu pořádá první ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře osm intenzivních týdenních kurzů napříč všemi obory.

Diplomky 19

Srdečně Vás zveme na výstavu bakalářských a magisterských prací studentů FUD. Vernisáž se uskuteční 29. 5. od 17 hod v Galerii Emila Filly, pokračovat bude od 18 hod v Domě umění Ústí nad Labem a zakončena bude v prostorách FUD.