Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu

ateliér Přírodní materiály

Pasteurova 9

400 96 Ústí nad Labem

Tel.: 475 285 117

Spojovatelka

Tel.: 475 285 111

vlasakr@yahoo.com