ATTENTION PEOPLE / Galerie Rampa

ATTENTION PEOPLE Dana Bartoníčková 
5.12. 2019 – 26.1. 2020
vernisáž – 4. 12. 2019 od 18 hodin
 
ATTENTION PEOPLE Dany Bartoníčkové je druhou výstavou cyklu material times, ve kterém hrají hlavní roli specifika materiálů. Ústředním prvkem této prostorové instalace je intarzie, neboli výtvarné dílo skládané a lepené z různých druhů materiálů, struktur i barev. V tomto případě se jedná o vosk, kombinovaný zejména se sádrou, dřevem a kovem. Inspirací k vytvoření této série soch a obrazů byl autorčin pobyt v New Yorku, kde na každém kroku narážela na oranžové výstražné kužely, avšak i na nesmyslných a očividně bezpečných místech.⁣

Cyklus material times prezentuje návrat od konceptu k formě, který v posledním desetiletí způsobil hlubokou rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po zkratkovitosti vyjadřování. Z toho důvodu výstavy cyklu material times pracují s jednoduchou, ale efektní scénografií.⁣