Čelem k umění / cyklus přednášek pro veřejnost

Přednáškový cyklus Čelem k umění je s novým začátkem akademického roku zpět. Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Domem umění Ústí nad Labem pořádá cyklus hostujících přednášek určený pro studenty a akademické pracovníky fakulty a univerzity a rovněž pro širokou veřejnost.

Václav Janoščík – teoretik a kurátor současného umění, působící na Katedře teorie a dějin umění Akademie výtvarných umění v Praze
Výjimečně nás navštíví dvě středy za sebou:
02/10 Štěstí a práce v časech klimatické změny…
09/10 a budoucnost umění…
 
FUD UJEP
Pasteurova 9
4. patro → Aula 537 → 16:30

PLAKÁT KE STAŽENÍ