Česko-slovenský workshop

Srdečně zveme na Česko-slovenský workshop ve dnech 15 a 16. 10. 2019 na FUD UJEP v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492 U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí.
Jedinečná příležitost osobně poznat a seznámit se s činností předních slovenských kurátorek/ kurátorů a historiček / historiků umění určený pedagogům nejen z Katedry dějin a teorie umění a studentům I. i II. ročníku oboru Kurátorských studií pod vedením Mgr. Lenky Sýkorové, Ph.D. Smyslem je posílení sítě kontaktů mezi českou a slovenskou uměleckou scénou.
Na workshopu vystoupí Mgr. Art. Dorota Kenderová, ArtD., Mgr. Peter Tajkov, Ph.D., Mgr. Gabriel Hushegyi,  Mgr. Zuzana Šidlíková, Ph.D. a Mgr. Mira Keratová, Ph.D.