Den otevřených dveří – především pro zájemce o navazující magisterské a doktorské studium

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 29. 1. 2020 Den otevřených dveří určený především pro zájemce o navazující magisterské studium v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia a pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.
(Den otevřených dveří pro bakalářské studium na FUD proběhl již 6. 11. 2019, protože termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je už 16. 1. 2020. I přesto nás mohou bakalářští uchazeči samozřejmě navštívit také.)

Návštěvu a konzultaci v jednotlivých ateliérech je vhodné si předem domluvit s pedagogy příslušného ateliéru. Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

V případě dalších dotazů ohledně přijímacího řízení se můžete obracet v čase 11–14 hodin na:

doc. Mgr. Michaelu Thelenovou, proděkanku pro studium (pro programy Design, Výtvarná umění a doktorské studium) – místnost č. 522

prof. Mgr. Michala Kolečeka, Ph.D., vedoucího Katedry dějin a teorie umění (pro obor Kurátorská studia) – místnost č. 209