Anna Roubalová

a.roubalova98@gmail.com

Panel – Panelové sídliště můžeme brát jako součást naší historie z dob socialistického Československa. Naše obytné zóny. Klauzurní práce je mým subjektivním vnímáním. Paneláky na mne působí jako monumentální hmota, ve které se lidé učí žít už od malička. Vnímají ji jako celek, ale nevšímají si samostatných drobných detailů, které jsou pro panelové domy jedinečné. Samotné sídliště zobrazuji pomocí kvádrů, na které promítám jednotlivé detaily střídající se s celky. Anonymita, monumentálnost, jednolitost. Zvuk vložený do videa reaguje na funkčnost sídlišť, odráží se v sobě samém.

 

Společné výstavy:

2019 Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha

2019 Grand Opening Invalidovny, Karlínská Invalidovna, Praha