Hana Kokšalová

koksalova.h@gmail.com

www.youtube.com/channel/UCmPNYAiDkgQrh6eREwDkPBA/videos

 

Hana Kokšalová, Klauzury 2018/2019 ZS
Hana Kokšalová, Klauzury 2018/2019 ZS

HANA #ALONETOGETHER Práce vychází z mého pozorování sociální sféry ve virtuálním prostředí. Dlouhodobě si všímám, jak fungování na sociálních sítích mění lidskou psychiku, způsob navazování kontaktu, komunikace, sebepojetí jedince, což následně přetváří strukturu a zákonitosti celé společnosti. Vycházím z tématu společenského odloučení a ilustruji případy, kdy je pocit lidské přítomnosti nahrazován virtuálně, na základě mého pozorování častého výskytu internetového obsahu, který postrádá profesionální kvality, jasný účel a užitek a slouží jen jako nahlédnutí do života někoho jiného, však bez osobní roviny soukromí, neboť úroveň soukromí u dobrovolně se prezentujících internetových person je dle mého názoru vnímána u současného publika jako nízká, neboť jsou jakékoliv osobní určující prvky konzumovány oproštěné od směrodatné důležitosti. Prezentovaný výřez osobního prostoru je vnímám spíše jako nutná kulisa tvořící iluzi autenticity. HANA, nejasně definovaná entita, prezentující se jako lidská asistentka, nabízí sebe jako produkt poskytnutí nejstarší služby, společnosti. Pohybuje se na hraně soukromé osoby sdílející svůj život na sociální síti a odosobněného lidského produktu, kterému sociální síť slouží k sebepropagaci a zveřejnění užitného obsahu. Upozorňuje tak na nutnou modulaci osobnosti při tvorbě profesních vztahů ve virtuálním prostředí, která se nabaluje na změny v soukromém vyjadřování na sociálních sítích přerodem prostoru sociálních sítí v trh s vlastními schopnostmi a kreativním obsahem uživatelů. Ve videích předvádí nejobyčejnější domácí činnosti bez výrazného příběhu a úpravy k zachycení své nevýraznosti, obyčejnosti, lidskosti, jež jí činí lidem blízkou, aniž by musela být fyzicky přítomna. Nesnaží se diváka zaujmout, ale nabídnout alternativu k jeho reálnému domácímu prostředí. Zároveň tím otevírám otázky společenských rolí a "tradičního" pomalého způsobu života, jehož aspekty jsou v lidech navzdory technologickému vývoji stále ukotvené a hledají si náhradu v novém, digitálním prostředí. Jedná se o postupně rozšiřovaný soubor videí nahraných na YouTube a propagační instagramový profil. Sleduje případnou odezvu, ale jako hlavní cíl požaduje jen upozornění o své existenci. YOUTUBE: AloneTogether INSTAGRAM: hana_alonetogether

► 7 Photos