Marek Lovětínský

marek.lovetinsky@email.cz

Audiovizuální vertikální projekce masy lidí na objekt s fyzickým živlem, kterým je tekoucí voda na skleněné šikmé ploše, vytváří pohyblivý obraz, na kterém spojením projekce a tekoucí vody vzniká spojitá plynoucí hmota. Touto instalací se snažím fyzicky spojit „proud lidí“ a „proud vody“. Vizualizuji touto prací pocit, či fenomén, který nastává, když jsme součástí právě nějaké velké masy lidí, ve které už nevnímáme lidi okolo nás jako individuální jednotlivce, ale jako masu, celek, proud lidí, kterým se proplétáme, se kterým plujeme. Voda jako živel, je důležitá ve fyzické formě, jako důrazné podtržení této instalace.

Marek Lovětínský, Klauzury 2017/2018 ZS
Marek Lovětínský, Klauzury 2017/2018 ZS

Jednotlivá videa ukazují soubor kulatých magnetů, které jsou na dřevěné desce z počátku poskládány tak, aby ležely blízko sebe, ale přitom se nedotýkaly a neovlivňovaly. Postupem času dochází k deformaci počátečního obrazce mým osobním zásahem za cílem vytvořit z počátečního nespojitého obrazce pokud možno nejspojitější kus magnetické hmoty. Toto dílo se zabývá vytvořením modelové situace zobrazující v abstraktním nadhledu společenské, či sociální procesy. Elementárním objektem je samotný magnet, který představuje jednotlivce v nově vytvořené společnosti. Vlastnosti magnetu navazovat spojení, odpudit jiný nevyhovující magnet, či tvořit skupiny představují lidské vlastnosti navazující na společenské/sociální procesy. Jako celek v rámci jednoho videa pak můžeme pozorovat simulovaný vývoj společnosti s událostmi spojenými s touto tématikou. Těchto událostí můžeme pozorovat 9 ve formátu 3x3. Různorodost situací podporují různé počáteční obrazce a různý barevný podkres každého videa. Snahu o co největší spolupráci a soudržnost jednotlivých „společností“, což jsou pozitivní vlastnosti pro její zdravou funkci, zde představuje má osobní snaha o vytvoření jednotné spojité hmoty. Dřevěná textura podkladu vytváří přirozené a známé pozadí pro modelovou situaci. Ke konci každého videa dochází k situaci, kdy již se spojitými kusy nelze nadále hnout, či je dále měnit, nebo deformovat. V tomto momentu video ztratí barvu a zamrzne na konečném tvaru, ke kterému jsem dospěl. K tomuto konci postupně dospějí všechna videa a dávají divákovi možnost porovnávat výsledky jednotlivých videí a simulací.

► 4 Photos

 

 

Společné výstavy:

2018 Přechodné zóny, Festival zvukového umění ve veřejném prostoru, Praha