DVĚDEVADESÁT/ZAKILO Galerie Cukrdíra

Ateliér Sklo FUD UJEP
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Cukrdíra č. dveří 149

5.–8. 12. 2019
Čt–Ne 10–18 h
Pasteurova 9
400 96, Ústí nad Labem

Vernisáž
4. 12. 2019
19 h

Autorský výstavní koncept
Výstava DVĚDEVADESÁT/ZAKILO se dívá na papírové tašky z jiného úhlu pohledu, dává jim vyniknout v netradičním prostoru a klade si různé otázky. Můžeme na tašku hledět jako na umělecké dílo? Co určuje její hodnotu a s tím naše postavení ve společnosti? Existuje nějaká hierarchie, která je lepší nebo horší? A nestírají se tyto rozdíly ve chvíli, kdy tašky odneseme do sběrného dvora,
kde mají všechny stejnou hodnotu DVĚ DEVADESÁT ZA KILO?
Přijďte se podívat a zjistit to s námi!

Kurátorský text
Historie dvacátého století je též cestou k ultimátnímu konzumnímu světu, světu okamžité spotřeby a uspokojení našich každodenních hmotných potřeb. Ty se během uplynulých let proměňovaly s tím, jak se naše společnost emancipovala a jakým způsobem se měnil spotřební trh. Za jeho vznikem stojí i design, a to od raných modernistických ideálů vytvořit kvalitní výrobky pro všechny až po dokonale zpracované produkty luxusních značek, které stimulují zákazníky k jejich koupi, aniž by
je opravdu potřebovali.
   

Drtivou většinu produktů si z obchodů odnášíme v taškách, v těch plastových nebo papírových. Symbolizují náš současný životní styl, který je v mnoha ohledech definován právě naší spotřebou. Papírová taška je anonymním produktem, jehož design si ani neuvědomujeme. Na stranu druhou je dnes natolik rozšířenou typologií, která si zaslouží hlubší kulturní, sociální a výtvarnou reflexi. Zároveň v sobě nese určitou výpovědní hodnotu o lidech, kteří si v ní odnáší svůj nákup.

I přesto, že je většina těchto tašek stejných, jejich zpracování, a především logo značky, může výrazně změnit jejich morální a sociální hodnotu. Jinak budeme hodnotit někoho ověšeného taškami s logy Albert či H&M, než toho, kdo si nese svůj nákup v taškách Louis Vuitton, Gucci nebo Prada. Papírová taška, stejně tak jako mnoho jiných spotřebních věcí, nás okamžitě zařazují do určitě sociální skupiny.

O zhodnocení tohoto fenoménu se pokouší výstava DVĚDEVADESÁT/ZAKILO, na které v působivé prostorové instalaci představují studenti celou rozmanitou škálu obyčejných i neobyčejných papírových tašek a představují svět mezi obchodem a naší domácností. To je totiž často jediný moment, kdy papírové tašky slouží svému účelu. Expozice představuje tašky v jejich rozmanitosti,  a to jak formální, tak i z hlediska jejich náplně. Zamýšlí se nad jejich kulturní i výtvarnou hodnotou  a zhodnocuje tento každodenní produkt, který je komplexním otiskem naší doby.

Adam Štěch

Autoři výstavy:
Anna Strnadová Antonín Košek, Vojtěch Hepnar, Hana Vopravilová

Vystavující:
Sbírka Hany Vopravilové doplněná o exponáty anonymních dárců.
Marcel Mochal / vedoucí ateliéru
Barbora Štefánková / odborná asistentka
Jana Kučerová / fotografie
Štěpán Flekna / grafický design
Adam Štěch / kurátor

fud.ujep.cz
instagram.com/sklo_fud_ujep/