Grey Gold: At my fingertips

Grey Gold: At my fingertips

Editorky: Vendula Fremlová, Terezie Petišková, Anna Vartecká

Monografie reflektuje stejnojmennou výstavu kurátorek a editorek knihy, realizovanou v Kunstverein Schwerin v Německu na přelomu let 2017/2018. Výstava byla pokračováním a rozvinutím původního projektu a knihy  Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ z roku 2014. Projekt si kladl za cíl tematizovat věk a gender a zviditelnit pozdní tvorbu českých a slovenských umělkyň, nyní rozšířen o kontext německého ženského poválečného umění.  Předchozí projekt se zaměřoval na reflexi umělecké tvorby v souvislosti s věkem a přestavil tehdy 19 výjimečných umělkyň z Čech a Slovenska, které jsou starší 65 let a jsou současně stále umělecky činné. (Na výstavě byla tehdy představena díla z aktuální tvorby M. Blabolilové, K. Bočkayové, M. Filipovové, E. Fukové, M. Havránkové, D. Hochové, I. Koskové, A. Kučerové, M. Luskačové, A. Matasové, E. Cisárové-Minárikové, D. Mrázkové, V. Novákové, L. Padrtové, D. Puchnarové, J. Svobodové, A. Šimotové, D. Vinopalové a J. Želibské.)

Téma věku a stáří, umělců a umělkyň kreativních i ve vysokém věku je aktuální i v zahraničí. Problematika aktivního stáří a stárnutí velmi oslovila Andrease Wegnera, kurátora v Kunstverein Schwerin, který vyzval kurátorky výstavy Grey Gold k její repríze ve Schwerinu na podzim roku 2017. Výstava zde představila redukovaný výběr českých a slovenských umělkyň (vzhledem k menším výstavním prostorám), ale rozšířila se o 3 německé umělkyně, pocházející z kulturního prostoru Meklenburska-Předního Pomořanska – Marie Blabolilová (CZ), Klára Bočkayová (SK), Inge Kosková (CZ), Anežka Kovalová (CZ), Inge Mahn (D), Adéla Matasová (CZ), Sonja Rolfs (D), Jitka Svobodová (CZ), Barbara Camilla Tucholski (D), Jana Želibská (SK).

Kniha vznikla jako výstup výzkumu, při kterém kurátorky zapojily německé autorky do rozhovorů o vlastní tvorbě a o tom, jakým způsobem ovlivňuje věk samotnou tvorbu a naopak. Rozhovory jsou publikovány a teoreticky reflektovány v monografii společně s odbornými texty definující rozdíly a společné aspekty takto zaměřené tvorby v českém, slovenském a německém kulturním prostoru. Pod vedením kurátorky Kornelii Roder vznikly rovněž rozhovory s německými umělkyněmi o významu kreativní činnosti v pozdním věku člověka. V knize tak zaznívá zajímavá konfrontace názorů českých, slovenských a německých umělkyň, které prožily většinu svého života v totalitním politickém zřízení.

Vydáno v českém a německém jazyce.

Vydaly Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin, Dům umění města Brna, příspěvková organizace, 2018.

ISBN 978-80-7561-151-2 (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
ISBN 978-3-00-061400-2 (Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin)
ISBN 978-80-7009-190-6 (Dům umění města Brna)

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz