Katalog DIPLOMKY 2020

Diplomky 2020. Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2019–2020

Přehlídka absolventských prací dvaceti tří diplomantů FUD, kteří prostřednictvím  odpovědí na pět shodných otázek popisují své zkušenosti z tvorby, přibližují atmosféru fakulty a pocity ze studentského života v Ústí nad Labem, charakterizují své ateliéry a prozrazují profesní plány.

Absolventi: Lucie Janečková; Marcela Šilhánová; Štěpánka Fejfarová; Martina Pomeislová; Magdalena Šťastníková; Maria Poliakova; Pavla Špásová; Veronika Pražáková; Filip Krampla; Josef Oubrecht; Valerie Kamererová; Michal Max Mráz; Monika Myslivečková; Nikola Pražáková; Ida Taušlová; Lucie Korečková; Anastasiia Rubezhyna; Kateřina Salavová; Tereza Vlasáková; Aleksandr Agafonov; Dany Josué Vigil Avilés; Klára Míčková; Josef Schorm

Editor Marcel Mochal
Texty  Pavel Mrkus a kolektiv autorů, diplomantů FUD
Fotografie Jiří Dvořák
Produkce Martina Lišková
Jazyková úprava Klára Mrkusová
Grafická úprava a sazba  František Kast
Náklad 150 ks
Počet stran 64
ISBN 978-80-7561-261-8

Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 2020.

KATALOG KE STAŽENÍ 

Fotografie: Jiří Dvořák