DIPLOMKY19

Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2018–2019

Koncepce katalogu: Eva Mráziková a Martina Lišková
Texty: Pavel Mrkus, Eva Mráziková, Martina Johnová, kolektiv absolventů
Fotografie: Jiří Dvořák
Grafický design a sazba: František Kast
Jazyková úprava: Martina Lišková, Eva Mráziková, Klára Mrkusová
Tisk: Quatroprint Brno
Náklad: 200 ks
Počet stran 204
Vydání první

Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019
ISBN 978-80-7561-186-4