In Their Eyes…

The publication as well as the eponymous international exhibition focus on presenting the artistic attitudes that have been envolving in the specific environment of three Central European regions and the ethnically mixed communities of their inhabitans, which lie on the boundary lines between different linguistic, cultural, and geoppolitical influences. 

On this level, the works of the ten Czech, Croation, and Italian artists  (Miroslav Hašek, Zdena Kolečková, Richard Loskot, Michaela Thelenová,  Nemanja Cvijanovic,  Igor Eškenija, Slaven Tolj,  Stefano Cagol, Hannes Egger, Michael Fliri) represented in the exhibition interpret specific stories – sometimes from a distance, but always fatally influenced by the course of „major historical  events“.

Anglické vydání publikace ke stejnojmenné mezinárodní výstavě zaměřené na prezentaci uměleckých postojů ve specifickém prostředí tří středoevropských regionů s etnicky smíšenými komunitami,  ležících na hranicích mezi různými jazykovými, kulturními  oblastmi a geopolitickými vlivy. Práce deseti českých, chorvatských a italských umělců (Miroslav Hašek, Zdena Kolečková, Richard Loskot, Michaela Thelenová, Nemanja Cvijanovic, Igor Eškenija, Slaven Tolj, Stefano Cagol, Hannes Egger, Michael Fliri)  interpretují jednotlivé příběhy, které  – někdy jen vzdáleně, ale vždy fatálně – byly ovlivněné průběhem „velkých historických událostí“.

Editor: Michal Koleček
Exhibition concept: Michal Koleček, Camilla Martinelli
Reviewers: prof. PaedDr. Radek Horáček, PhD.; doc. MA. János Szoboslai, PhD.
Texts: Michal Koleček and Zdena Kolečková, Camilla Martinelli, Davor Miškovic, Martin Nitsche, Hans Carl Peterlini, Stefano Taccone
Graphic design: Les kanců

Number of pages: 128
Number of copies: 400 pcs

Published by  Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem in cooperation with Werkbank Lana and Kunsthalle Eurocenter Lana and  Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka,  2017
ISBN 978-80-756-095-9 (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem)
ISBN 978-953-8107-18-4 (Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka)

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz

Foto: Tereza Vlasáková