It´s awful not to live but only sleep. Hrůza z toho, že se nežije – spí. Zdena Kolečková

It´s awful not to live but only sleep. Zdena Kolečková

Zájem vizuální umělkyně Zdeny Kolečkové, profesorky a vedoucí ateliéru Fine Art – Photography na FUD UJEP,  je dlouhodobě zaměřen k tématům pevně ukotveným v minulosti. Autorka v publikaci prostřednictvím svých fotografií a uměleckých realizací jaksi mimoděk upozorňuje na fatální rozvrat české společnosti, který bezprostředně souvisí s odsunem německy mluvící menšiny v druhé polovině čtyřicátých let 20. století.

Texty: Zdena Kolečková, Michal Koleček, Martina Pachmanová, Anna Vartecká
Grafický design: Tomáš Trnobranský
Počet stran: 104
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009