Keep in Touch. Please, leave a message…

Keep in Touch. Please, leave a message…
Antonín Tomášek, Jimena Mendoza, eds.

Katalog výstavy objektů Mezinárodního porcelánového sympozia KEEP IN TOUCH v česko-anglickém vydání. Sympozium probíhalo v září 2018 v Experimentálním keramickém studiu FUD UJEP v Dubí u Teplic.  Kromě prací účastníků katalog zahrnuje texty teoretiků designu Adama Štěcha a Václava Hájka, ukázky řemesla a způsobu práce světových osobností z oblasti porcelánu a keramiky.

Koncepce a editoři: Antonín Tomášek, Jimena Mendoza
Texty: Václav Hájek, Jimena Mendoza, Antonín Tomášek, Adam Štěch, Pavel Mrkus
Fotografie: Tereza Vlasáková, Pavel Matoušek, Jiří Dvořák, Michal Ureš, SHOTBY.US Studio
Grafický design a sazba: Tuan Vuong Trong
Ilustrace: Michal Bednář
Počet stran: 106
Náklad: 200 ks
Vydala Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019
ISBN 978-80-7561-220-5

Ai Yi Lin (JAP), Hiroki Iwase (JAP), Xueying Yi (CHINA), Chunan Liu (CHINA), Fei Pan (CHINA), Katrína Šatalova (LATVIA), Marta Predele (LATVIA), Carmen Dehning (DE), David Síla (CZ), Jana Skalová (CZ), Sebastián Vlasák (CZ), Kateřina Novotná, Daniela Nade (CZ)

Keep In Touch 2018 / lektoři workshopů ze zahraničí i České republiky:

Milan Hlaveš (CZ) Kurátor a teoretik umění, vedoucí sbírek skla a porcelánu UP museum Praha.
Jitka Bažantová (CZ) Kurátorka Regionálního muzea Teplice.
Hubert Kittel (DE) Profesor Produktového Designu (Porcelán, Keramika, Sklo) vedoucí oddělení Universita Halle Satoshi Nishikawa (JAP) Profesor Průmyslového, interiérového a Řemeslného designu  Musashino Art University.
Haguiko (FR) Sochařka, Umělkyně, Keramik
Jean Pierre Viot (FR) Výtvarný keramik, Designér, Sochař
Ann Van Hoey (BE) Designérka, Keramik