LLEV SHOWCASE

LLEV Showcase. Vizuální deník design studia LLEV 

Knihu v česko-anglickém vydání v podobě vizuálně pestrého deníku patnáctileté designérské historie Marcela a Evy Mochalových svými texty doprovází novinář, kurátor a teoretik designu Adam Štěch, zakladatelé Designbloku Jana Zielinski a Jiří Macek, či šéfredaktorka magazínu CZECHDESIGN Veronika Pařízková. Graficky ji ztvárnilo duo Monsters.cz Pavla Friče a Michaely Labudové.

Editor: Adam Štěch
Koncepce knihy: Adam Štěch a LLEV
Autoři textů: Adam Štech, Tereza Kozlová, Jana Zielinski a Jiří Macek, Petr Nový, Alena Řezníčková, Veronika Pařízková, LLEV
Odborná recenze: Danica Kovářová, Veronika Marešová, Petr Vondřich
Fotografie: Adéla Havelková
Grafická úprava: Monsters.cz
Počet stran: 386
Rozměry: 120 x 170 x 35 mm
Plátěná pevná vazba, slepotisk
Tisk: Indigoprint
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  v roce 2019.
ISBN 978-80-7561-204-5

Kniha je v prodeji v Univerzitním knihkupectví UJEP, Pasteurova 1400 96, Ústí nad Labem. T: 475 286 044,  knihkupectvi@ujep.cz a také v pražském Knihkupectví ArtMap a knihkupectví Page Five.

„České designérské studio LLEV, které v roce 2014 založili Marcel a Eva Mochalovi, patří k silné generaci tuzemských produktových a interiérových designérů. V jejich kreativním příběhu je otisknuta stopa vývoje domácího designu obecně, který se za posledních 15 let zásadním způsobem emancipoval.“  (Adam Štěch, teoretik designu)

„Čtenáře knihy čeká šest odborných reflexí osobností z řad teoretiků, kurátorů i publicistů, kteří vyzdvihují hodnoty, jež se celých patnáct let tvorbou studia LLEV prolínají – citlivost, intuici, lokálnost, řemeslnost, ornamentálnost, efektnost i efektivnost, ojedinělé snoubení estetiky s funkcí a emocí s etikou.“ (Danica Kovářová, šéfredaktorka Dolce Vita)

„Vizuální deník Showcase je strhující a rafinovaně pestrou, uhrančivou knihou (…) Celkově tento knižní počin působí neotřele, svěže, dynamicky a vřele. Inspiruje ke kreativní odvaze a současně vybízí k citlivému respektu svého okolí, ať už se jedná o přírodu či o místní kulturní tradice.“   (Veronika Marešová, kurátorka GASK)

 

Design studio LLEV  získalo Nominaci na Cenu Designbloku 2019 v  kategorii Nejlepší novinka designéra  za kolekci nábytku Book a vázy Nueevo.