Lola Martin Kuriš

 

Lola  Martin Kuriš

Obrazový cyklus Lola není příběhem zcela fiktivním a není ani příběhem zcela pohádkovým. Představuje zvláštní mix, ve kterém Martin Kuriš zpracoval své vlastní zážitky, různě zaslechnuté příběhy, ale stejně tak se do něj prolnuly informace sdílené ve virtuálním prostoru mediální světa jako ozvěna událostí, přicházejících do idylického světa jeho vsi.

Ilustrace: Martin Kuriš: 
Texty: Martin Kuriš, Tomáš Pavlíček
Počet stran: 80
Náklad: 600 ks

Vydala Fakulta umění a designu Univezity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014
ISBN 978-80-7414-736-4

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz