Miloš Michálek: Černá noc bílý den

Miloš Michálek
Černá noc bílý den

Obrazová publikace je souborem 365 grafik Miloše Michálka jejichž nedokončený cyklus byl vystaven v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem na podzim roku 2017 na výstavě nazvané Záznamy. Bílé tisky na černém papíře akcentují rytmus střídání dne a noci, každodenní grafické záznamy otisků prostých materiálů a věcí se tak staly skutečným osobním autorovým deníkem roku 2017.

Miloš Michálek
Černá noc bílý den/ Black Night White Day
Edice / Edition Projekty / Projects
Editor Vendula Fremlová 
Autor grafických listů / Author of graphic prints Miloš Michálek
Text / Text by Vendula Fremlová
Grafická úprava / Graphic design Jakub Konupka (studio Shapito)
Překlad / Translation Lucie Fremlová
Vydání první / First edition
Počet stran / Number of pages 384
Tisk / Printed by Tiskárna Jiří Bartoš – SLON, spol. s r. o.
Náklad / Print run 300 ks / 300 copies

Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2018. / Published by Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem in 2018. 
ISBN 978-80-7561-162-8

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz