Průvodce výstavním projektem MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE

Mo(nu)mentální topografie. Průvodce výstavním projektem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem konaném při příležitosti 25. výročí jejího založení

► Termín konání výstav: 25. 10. – 6. 12. 2018

Rozsáhlý výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie se soustředil na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím realizace šesti výstav a dvanácti vybraných uměleckých intervencí ve veřejném prostoru města. Tyto intervence tematizovaly klíčové historické okamžiky a propojily je s místním prostředím. Na sérii výstav se podílely autorské kolektivy kurátorů a umělců z řad studentů a pedagogů FUD UJEP i vyzvaných umělců současného umění.

Výstavy se konaly na těchto místech: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Galerie Hraničář a veřejný prostor města Ústí nad Labem.

Dominantní státní osmičková výročí, ke kterým se výstavní projekt vztahoval, byly 1918, 1968 a 1993 (ale i další – 1938, 1948, 1989).

K výstavnímu projektu vyšel v edici FUD také  obsáhlý katalog.

Garanti projektu: Pavel Mrkus, Michal Koleček

Výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie zahrnul tyto expozice:

Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy / Galerie Emila Filly
Topografie naděje – Crystallized / Dům umění Ústí nad Labem
Topografie pozornosti – Zpřítomnění / Galerie Hraničář
Topografie nápravy – Příběh kostela / Muzeum města Ústí nad Labem
Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě / Muzeum města Ústí nad Labem
Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města / veřejné prostory města

www.monumentalnitopografie.cz
www.fud.ujep.cz
www.fud.ujep.cz/tvurci-cinnost/projekty/